resimkoy

 بررسی های پیشین جنایی و FBI

۱۰ تیر ۱۳۹۶

آیا شما یک کارمند هستید که نیاز به بررسی پس زمینه در مورد کارهای بالقوه جدید دارد؟ آیا مایل به جمع آوری هشدارات در مورد دوست پسر یا دوست دختر جدیدتان هستید؟ آیا می خواهید فرخانومدتان را چک کنید؟ پسر مورد علاقه دختر شما چیست؟ با تشکر از تکنولوژی مدرن، همه این ممکن هست.

وبسایتهای متعددی وجود دارد که ادعا میکنند "جستجوی پسزمینه رایگان" را ارائه میدهند. متأسفانه هیچ چیز واقعا به صورت رایگان نیست. اما برخی سایت های قابل اعتماد وجود دارد که بررسی های واقعی را ارائه می دهند. کارآگاه شبکه یک سایت عضو هست که دسترسی نامحدود به جستجوهای پس زمینه، پرونده های جنایی و حتی فایل های FBI را می دهد! بله، این درست هست؛ شما می توانید FBI بررسی پس زمینه جنایی را انجام دهید.

نه هر فایل FBI "بالا محرمانه" هست، زیادی از آنها در واقع برای عموم قابل دسترس هستند. FBI می تواند فایل ها را بر روی افراد بدون آنها حتی در مورد آن دانست. حتی ممکن هست فایلهای FBI در * شما * وجود داشته باانجام گرفت که شما از آن مطلع نیستید. پس چه نوع هشداراتی می تواند شما را از انجام جستجو در فایل های FBI بگیرد؟ شما می توانید هشدارات مربوط به یک سابقه تاریخچه شخصی را بیابید، می توانید در مورد عملیات گذشته خود، پرونده های دادگاه، پرونده های جنایی، پسزمینه نظامی (در صورت داشتن آنها) و غیره هشدارات کسب کنید. این کار به لطف خالص کارآگاه امکان پذیر هست.

از آنجایی که ممکن هست در مورد افراد گذشته با FBI معلوم شود، بدیهی هست که در مورد پرونده های جنایی گذشته نیز قابل مشاهده هست. کارآگاه خالص نیز فرصتی برای انجام بررسی های پیشین کیفری فراهم می کند. حتی وکلا و کارآگاهان خصوصی از این فرصت ها برای پیدا کـــردن پرونده های جنایی هستفاده می کنند. آیا نمی توانم به شما در انجام بررسی های قانونی پسزمینه بر روی افراد دیگر بپردازم؟

هستفاده نادرست از نوع شخصیتی که شخص خاصی دارد ممکن هست نگران کننده باانجام گرفت. شما می توانید به آسودهی انجام کار خسته کننده خود را برای پیدا کـــردن در مورد هر چیزی که ممکن هست پنهان. زیاد از ۳٫۱ میلیارد یورو وجود دارد که درست هست، * BILLION *، رکوردهای موجود در شبکه Net Detective. همه چیز طول می کانجام گرفت یک دقیقه یا دو ثانیه برای شما برای انجام بررسی های زیاد جنایی پس زمینه شما!