resimkoy

بررسی طرح ترافیک جدید در کارگروه آلودگی هوا

۲۹ دی ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، نشست بررسی چالش‌ها و مسائل محیط زیست منطقه پایتخت صبح امروز با حضور جمعی از مدیران منطقهداری پایتخت و مسئولان محیط زیست هستان پایتخت به میزبانی منطقهداری ناحیه ۴ با هم با هفته هوای پاک با شعار قانون هوای پاک، قانون نفس برگزار انجام گرفت.

کیومرث کلانتری در این نشست با اشاره به قرارگیری در آستانه هفته هوای پاک و اینکه در حقیقت گرامیداشت روز هوای پاک یک فرصت نمادین هست، گفت: شعار هفته هوای پاک امسال که قانون هوای پاک، قانون نفس می‌باانجام گرفت زیاد پرمعنی و امیدوارانه بوده و اجرای قانون هوای پاک تنها راه رفع معضل آلودگی هوهست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هستان پایتخت با اشاره به اینکه بزرگترین چالش زیست محیطی پایتخت آلودگی هوهست گفت: ما عمدتا یک چهارم سال در پایتخت شاهد شرایط ناسالم هوا هستیم، بنابراین در شرایط عادی زیاد از سه ماه از سال آلودگی هوا خارج از هستاندارد هست.

وی با بیان اینکه در قانون هوای پاک، ۲۶ دستگاه اجرایی وظیفه قانونی دارند، افزود: اگر قرار باانجام گرفت اقدامی برای رفع آلودگی هوای پایتخت انجام شود هر دستگاه و هر بخشی باید به وظایف خود بر اساس این قانون عمل کنند در غیر اینصورت شاهد بهبود وضعیت نخواهیم بود.

کلانتری با اشاره به ابلاغ سیهست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۴، اظهار داشت: ایشان فرمودند: قوانین محیط زیستی باید جرم انگارانه باانجام گرفت، تخریب و تخلف زیست محیطی بایستی جرم تلقی انجام گرفته و مجازات برای آن در نظر گرفته شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هستان پایتخت در ادامه با اشاره به اینکه در قانون هوای پاک که قانونی جدید و مدرن هست تخریب و آلودگی محیط زیست جرم بوده و مجازات برای آن در نظر گرفته انجام گرفته هست، افزود: بر همین اساس وظیفه ما در محیط زیست زیاد سنگین انجام گرفته، نظارت بر دستگاه‌ها بر اساس این قانون به عهده سازمان محیط زیست بوده و ما قانون هوای پاک را با جدیت اجرایی خواهیم کـــرد.

وی در بخشی از نقل کردان خود با بیان اینکه خوشبختانه امروز در دولت و مسئولین عزمی جدی برای حفظ محیط زیست ایجاد انجام گرفته هست و باید یک هم افزایی ایجاد کنیم، گفت: وخانوم و اهمیت موضوع محیط زیست امروز تغییر کـــرده و زیاد زیاد انجام گرفته دلیل که این موضوع به معنی سلامتی و ایمنی در جامعه بوده و اهمیت محیط زیست روز به روز در دنیا افزایش می‌یابد و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست.

کلانتری ادامه داد:کشور ما به لحاظ اقلیمی، زیستی و اکوسیستمی دارای تنوع زیادی هست و در عین حال زیاد شکننده و آسیب پذیر هست، همچنانکه ما در کشور نیاز به توسعه و رانجام گرفت اقتصادی داریم و همه این‌ها روی محیط زیست نیز اثر می‌گذارد، نکته حیاتی این هست که محیط زیست سد راه توسعه و در مقابل توسعه نبوده و آن را هدایت کـــرده و در کنار توسعه هست.

وی در ادامه نقل کردان خود با بیان اینکه از وضعیت مدیریت پسماند در پایتخت چه در مرحله جمع آوری و چه در انتقال آن راضی نیستیم و این شرایط زیبنده پایتخت نیست، اظهار داشت: از سال ۹۰ تا ۹۵ سرانه پسماند در پایتخت از ۸۱۵ گرم به ۹۲۰ گرم به ازای هر فرد رسیده، یعنی ۹۰۰ تن به پسماند پایتخت اضافه انجام گرفته هست و این به هیچ عنوان شرایط معقولی به لحاظ مدیریت پسماند نبوده و باید در جهت بهبود شرایط تلاش کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هستان پایتخت به موضوع توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین افزایش سرانه فضای سبز توسط منطقهداری‌ها اشاره داشت و گفت: بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی به میزان ۵ درصد و افزایش سرانه فضای سبز به میزان یک متر از جمله موضوعاتی هست که باید توسط منطقهداری‌ها پیگیری و اجرا شود.

وی ادامه داد: در خصوص پروژه بزرگراه شهید شوشتری در جلسه شورای اسلامی منطقه پایتخت نیز نقل کرد انجام گرفت که این پروژه قابلیت اجرایی دارد، اما با توجه به اینکه این بزرگراه از اکوسیستم زیاد حساس و حیاتی پایتخت می‌گذرد باید جهت حفظ آن بودجه افزایشی برای اجرای این پروژه اختصاص یابد.

کلانتری در ادامه به ایجاد ۸۵۰ هکتار فضای سبز در اراضی سرخه حصار و خجیر بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین محیط زیست و منطقهداری منعقد انجام گرفته اشاره داشت و افزود: مدت این تفاهم‌نامه به اپایان رسیده هست و طی مکاتبه‌ای با منطقهدار پایتخت پیشنهاد اختصاص اراضی به منطقهداری جهت ادامه ایجاد فضای سبز را داده ایم و این اقدامی معقول هم برای محیط زیست و هم برای منطقهداری هست.

وی گفت: در خصوص ایجاد بوی نامطبوع در جنوب پایتخت از ورودی پایتخت تا فرودگاه امام (ره) که یکی از معضلات حیاتی پایتخت می‌باانجام گرفت تاکنون ۲۸ کانون را شناسایی کـــرده‌ایم، اما علت اصلی ایجاد بو در این ناحیه کانال روباز انتقال دهنده فاضلاب و سایت دفع پسماند آرادکوه می‌باانجام گرفت که باید تلاش کنیم این معضل نیز رفع شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هستان پایتخت در ادامه با بیان اینکه موضوع محدوده‌های ترافیکی و زوج و فرد که این روز‌ها در معاونت حمل و نقل منطقهداری مطرح می‌باانجام گرفت مورد تایید سازمان محیط زیست نیست، تصریح کـــرد: بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک این طرح هم باید در شورای ترافیک و هم در کارگروه آلودگی هوا پایتخت مطرح و تصمیم گیری شود.

وی افزود: هر طرحی که برای محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد در منطقه پایتخت مطرح می‌شود باید دارای ۳ خروجی باانجام گرفت یکی خانومدگی آقام را مختل نکند، دوم این طرح منجر به کاهش ترافیک شود و سوم منجر به کاهش آلودگی هوا گردد در غیر این صورت قطعا این طرح موفق نخواهد بود.

صدرالدین علیپور مدیر مرکز محیط زیست و توسعه پایدار منطقهداری پایتخت در این نشست با اشاره به اینکه یکی از موضوعات حیاتیی که در حوزه مدیریت منطقهی باید با محیط زیست همگام و همسو به انجام برسد موضوع پیوست‌های زیست محیطی پروژه‌ها هست، افزود: باید ضرورت و توجه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌ها و مطالعات لازم قبل از هرگونه اجرا انجام و ملاحظات محیط زیست به طور تکمیل تامین شود.

وی ادامه داد: شناسایی و کنترل منابع آلاینده در منطقه پایتخت و همچنین مدیریت انرژی و تنوع زیست محیطی و اکوتوریسم، جزء پلن‌ها و نخستویت‌های ستاد محیط زیست منطقهداری پایتخت و همسو با سیهست‌های اداره کل حفاظت محیط زیست هستان پایتخت هست.

مدیر مرکز محیط زیست و توسعه پایدار منطقهداری پایتخت با بیان اینکه زون بندی مناطق بر مبنای ظرفیت مناطق بر حسب موضوعات مختلف در حوزه‌های انرژی، محیط زیست و گردشگری و موضوعات مربوط در حال اجرا می‌باانجام گرفت، تصریح کـــرد: از این منظر افزایش کیفیت خانومدگی منطقهوندان مورد نظر مدیریت منطقهی هست.

علیپور با اشاره به اینکه تاکنون با ۱۰ ناحیه نشست‌های تخصصی داشته ایم و در این حوزه ظرفیت‌های این مناطق مورد بررسی قرار گرفته هست و پس از این ظرفیت سنجی پلن‌های اجرایی آغاز خواهد انجام گرفت، افزود:محیط زیست موضوعی نیست که مربوط به منطقهداری یا یک نهاد و یا سازمان خاص باانجام گرفت بلکه این موضوع متعلق به همه آقام منطقه پایتخت هست.

وی با اظهار آمادگی برای همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک موضوعات مختلف با محیط زیست هستان پایتخت گفت: در حوزه پایش‌های زیست محیطی، پسماند، آلودگی هوا و موضوعات مربوط به آب و پساب واحد‌های صنعتی و موضوعات مشابه، توان و امکانات منطقهداری پایتخت در خدمت محیط زیست پایتخت هست.

حسینی منطقهدار ناحیه ۴ منطقهداری پایتخت در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه وسعت و جمعیت این ناحیه پایتخت از تعدادی از مراکز هستان‌های کشور هم افزایش هست، افزود:این ناحیه با پایان محدودیت‌هایی که دارد آمادگی لازم جهت بهسازی زیرساخت‌های محیط زیستی و گردشگری را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث انرژی‌های تجدید شونده در ناحیه ۴ پایتخت هستعداد‌های نیکوی وجود دارد و ما در ناحیه ۴ فضا‌های زیاد معقولی را برای اختصاص به این موضوع داریم، اظهار داشت: ما باید به سمت کاهش آلودگی‌ها و محیط زیست پایدار برویم.

حسینی ادامه داد: در موضوعی مانند باغ پرندگان پایتخت ما باید سیهست‌های محیط زیست را اجرایی کنیم هرتعداد در این مجموعه هزینه‌های زیادی انجام انجام گرفته و جزء مکان‌های گردشگری ایده آل به شمار می‌رود.

در این نشست مدیران و مسئولان محیط زیست و هر یک از مناطق منطقهداری پایتخت به بیان مشکلات زیست محیطی مناطق تحت مدیریت پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.