resimkoy

برخی مدیران قالیباف ابداًح طلب بودند

۳ آذر ۱۳۹۶

برخی مدیران جناب آقا قالیباف ابداًح طلب بودند

به نقل resimkoy، مهدی چمران مدیر شورای عالی هستان‌ها با اشاره به اخراج زیادی از کارمندان شورای منطقه توسط اعضای جدید گفت: اینکه عذر آن‌ها را خوهستند کار درستی نبود، این دیدگاه که یک عده تایمی بر سر کار می‌آیند، عده‌ای را اخراج کنند آسیب خانومنده هست، با این نگاه نمی‌توان جامعه را اداره کـــرد.

مدیر سابق شورای منطقه پایتخت با تأکید بر اینکه هر تفکری که کارایی دارد باید از آن هستفاده شود، اظهارکـــرد: این دیدگاه که، چون ما رأی دادیم حالا باید از صدر تا ذیل منطقهداری افرادی با سلیقه سیاسی ما روی کار بیایند، درست نیست.

چمران ادامه داد: تایمی که وارد شورای منطقه انجام گرفتم حتی یک نفر را هم جایگزین نکـــردم و مدیر دفترم هم همان شخصی بود که از دوره قبل در آنجا شاغل بود.

عضو شورای مرکز جمنا با اشاره به اینکه منطقهدار سابق فارغ از سلایق سیاسی افراد، با ملاک قرار دادن کارایی آنها، از افراد مختلف هستفاده می‌کـــرد، بیان کـــرد: برخی مدیران جناب آقا قالیباف ابداًح طلب بودند و تعدادین مرتبه هم تایمی در صحن به او اعتراض کـــردند که منطقهدار یک ناحیه دیدگاه سیاسی‌اش با ما همخوانی ندارد و باید تغییر کند، جناب آقا منطقهدار به صآسوده گفت که ملاک کارآیی هست.

وی در پایان خاطرنشان کـــرد: اکنون هم که جناب آقا نجفی با مدیران جناب آقا قالیباف همکاری می‌کند در واقع با افرادی که گرایش سیاسی ابداًح طلبانه دارند، کار می‌کند.

انتهای پیام/