resimkoy

برای گیمگران، زیادی از راههای به موفقیت وجود دارد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

زیادی از گیمگران جوان وارد صنعت سرگرمی به طرز فکر که تنها تعداد راه برای دنبال یک حرفه ای وجود دارد. آنها در راه به نیکوی پیموده گیر کـــرده و آنها تعجب می کنم دلیل آنها موفق نیست. هستراتژی آنها این هست که دنبال گله به جای دنبال کـــردن آنچه که آنها نیاز به دانستن، نحوه پیاده سازی این دانش، و چگونه آن را انجام درخشان تا آقام آنها را هستخدام خواهد کـــرد. به جای عمل گرا بودن، آنها یک فرهنگ از حد وسط انجام این کار به اندازه کافی به توسط دنبال کنید.

این طرز فکر منحصر به فرد ناشی از تعداد نیروها، نیروهای مانند پای در-آسمان تفکر، یک نظام تعلیمی کهنه هست ، ادعاهای گمراه کننده از مدرسان و مدارس اقدام، به علاوه بی میلی به دنبال راههای جایگزین. آن را زیاد آسان را برای دریافت با چشم انداز تونل گیر هنگامی که به دنبال شغلی سرگرمی، به ویژه در میان بدو خدمت هست. آنها کسانی که در اطراف آنها انجام گرفتن در یک باتلاق از دو دلی رشته دنبال کنید.

این پای در تفکر آسمان ترین در میان گیمگران جوان شایع تر هست. آنها به مراکز تفریحی مانند لس آنجلس و نیویورک با احساس حق آمده هست، که آنها را مجبور به انجام زیاد کمی برای کشف و پیدا کـــردن کار. به جای بهبود مهارت آنهایی که، تبدیل انجام گرفتن آنها با وسواس گرفتن یک عامل، وارد انجام گرفتن به اتحادیه ها و یا وارد انجام گرفتن به کارگاه سطح بالا. وسواس یکی دیگر از بازاریابی هست. تولید تصویر ها، از سر گرفته، و قرقره نسخه ی نمایشی. چنین اهداف کمی برای انجام با یادگیری هنر و صنعت یکی هست.

دیگران درگیر در یک نظام تعلیمی کهنه که مربیان به نفع افزایش از دانش آموزان تبدیل انجام گرفته. این امر به ویژه در کارگاه های صحنه، که تداوم این اسطوره را که در یکی از بهترین یاد می گیرد با انجام درست هست. برای مبتدیان و دانش آموزان متوسط ​​چنین کارگاه جاهای یادگیری زیاد موثر هست. دلیل این هست؟ تایم و انرژی افزایش در قرار دادن صحنه های از در یادگیری مهارت های اساسی از گیمگری صرف. حفظ کـــردن یک صحنه، تمرینات، عملکـــرد و نقد هستاد، آنها را تا زمان ارزشمند هست. این بار می تواند بهتر در یادگیری و تکمیل تکنیک های خاص به سر برد.

در چنین کارگاه صحنه، دانش آموزان ممکن هست تنها قطعه از مشاوره دریافت، به عنوان محدودیت زمان دقیقی در مربیگری اجازه نمی دهد. علاوه بر این، از آن قطعه، افزایش به این صحنه خاص به جای به گیمگری را به طور کلی اعمال می شود. علاوه بر این، دانش آموزان معمولا غرق انجام گرفته توسط زیادی از الزامات انجام یک صحنه، کار بر روی همه چیز و تسلط هیچ هست. بدون دستورالعمل خاصی، دانش آموز را با زیادی از تصمیمات، که منجر به انتخاب بد و یا به هیچ انتخاب مواجه هست. به همین ترتیب، مبارزه از طریق یک صحنه کارگاه طولانی معمولا باعث تداوم گسل زیاد از رفع. نکته دیگر این هست که نقص ابداًح نانجام گرفته به زودی بخشی از مجموعه ای از مهارت دانش آموز، نقص هست که به طور جدی می تواند مانع پیشرفت هست.

نیروی دیگر مؤثر بر راه اعتیاد به مواد مخدره از مدارس اقدام، کارگاههای تعلیمی و مدرسان هست. زیادی از این سالن در تلاش گیمگر برای ستاره انجام گرفتن طعمه و کسانی که هویج آویزان تنها دور از دسترس نگه دارید. دانش آموزان فردا نگر در نتیجه منطقهت و ثروت زیاد از هنر و صنعت را انتخاب کنید. تایمی حرفهای کلیشهای و تعارف، داروی انتخابی ارائه انجام گرفته، دانش آموزان معتاد به در این کلاس ها میماند. یکی دیگر از هویج آویزان گورو مانند وضعیت مدرسان خاص هست. آنها مدرسان مشهور که افزایش برای اعتبارات خود را از برای توانایی های تدریس خود شناخته انجام گرفته هست. در دانشگاه ها، دوره های تعلیمی پربار، توصیفات و تصویر دعوت هستفاده می شود برای جلب دانش آموزان به مدرسه ای که مربیان باید رسیدن به ایمنی تصدی هست. به این ترتیب، این مدرسان تعلیم چیزهای مشابه آنها ترک اجرای دانش آموز سال را پشت هستانداردهای گیمگری فعلی تعلیم داده انجام گرفت.

آیا شما ترجیح می دهید یک پلن تعلیمی طولانی و یا می خواهید به یاد چه باعث می شود شما یک گیمگر حرفه ای، که می تواند حفظ یک حرفه ای کاری طولانی هست. داشتن دیپلم می کند شما یک گیمگر را ندارد، اما داشتن دانش، ابزار برای پیاده سازی آن و تجربه به پیاده سازی آن درخشان می شود شما را به یک وضعیت حرفهای را ببندید.

زیادی از گیمگران جدید تمایلی به دنبال کـــردن راههای جایگزین هستند به دانش، ایجاد یک سیستم تجمع می یابد که هنر و صنعت. ممکن هست برخی از جهل در شناخت نیست مکان های دیگر یادگیری وجود دارد درخوهست می کنم. هنگامی که شما مطمئن شوید که چه شما نمی دانید که، چگونه می تواند شما احتمالا می دانید؟ چگونه هست که مشکل شما درست هست؟ چگونه به شما نزدیک پیدا کـــردن این دانش گریزان؟

شما با نگاه کـــردن به معیارهای یک گیمگر حرفه ای آغاز خواهد انجام گرفت. چیزهایی که آنها را چه تحسین و برنده جایزه گیمگران؟ یکی از صفات برجسته ترین درونی، توانایی ارتباط چه رویداد هست در ذهن و بدن هست. یکی دیگر از توانایی ساخت شخصیت های معتبر و قانع کننده هست. هنگامی که شما در مورد نیاز برای یک گیمگر حرفه ای نگاه کنید، به این سوال شما منجر به منابع، به پاسخ، و در نهایت به صلاحیت و شایستگی. چه چیزی را میخواهی بدانی؟ چیزهایی که شما باید انجام دهید و به نیکوی انجام چه هستند؟ هنگامی که شما پیدا مناطق، شما کمی در مورد، آنها را تحقیق و کسب هشدارات افزایش در مورد آنها بدانند؟ گیمگران بزرگ به طور مستمر رسیدن و یادگیری چیزهای جدید.

هنوز دیگر گیمگران آغاز زیاد از حد تنبل به دنبال هر چیزی خارج از ناحیه آسودهی خود هستند. آنها را به روال مجموعه ای که انجام می دهد کمی به چالش کشیدن قدرت خلاق خود قرار می گیرند. کارگاه هفتگی آن را قطع نمی. به زودی، حرفه خود را متوقف کـــرد، به عنوان عدم بهبود هست. آنها همچنان به انجام افزایش از همان.

این در سناریوی گل گیر اتفاق می افتد با گیمگران افزایش و افزایش، به عنوان تبدیل انجام گرفتن آنها به توسط شکست ناتوان. چگونه می توان از دریافت و حرکت به سمت موفقیت هست؟ برخی از سالن ها و راه هایی برای به دنبال دانش و به دست آوردن مهارت ها چه هستند؟

بیایید به بازگشت به اصول اساسی پیشبرد کار خود را. یعنی، به دنبال کـــردن آنچه شما نیاز به دانستن، پس از آن یاد بگیرند که چگونه برای پیاده سازی این دانش، و در نهایت یادگیری چگونگی پیاده سازی این دانش درخشان تا آقام شما را هستخدام. الکساندر پین، کارگردان فیلم "نبراسکا" گفت: همین، "این چیزی هست که شما را انجام دهد، آن را چگونه شما آن را انجام دهید، و اگر شما می توانید آن را به نیکوی انجام دهد."

سالن ها و راههای به عظمت آنهایی که از اکتشاف و کشف عمدتا. این اغلب موارد آنها در مقایسه با ایجاد تعلیم گران نیستند. این حال، آنها خوهستار یک نظم و انضباط دقیق و وسواس به بهبود هست. گیمگری هست که در آن یک حرفه مهارت ها و تکنیک ها خود آغاز انجام گرفته هست؛ شما آنها را به دست چون شما می خواهید.

خواندن، و خواندن هر چیزی که شما می توانید دست خود را در ذخیره، اسکریپت ها، نمایشنامه ها و رمان. افرادی که خواندن دهستان یک رفتار اجتماعی بهتر و بهتر درک مشکلات ما انسان ها روبرو هستند. همچنین شما آشنا با ساختار دهستان، توسعه شخصیت و الگوهای گفت و گو. آن را ایجاد آن لحظات چه اگر و اجازه می دهد تا ذهن خود را به درونی افکار و احساسات از شخصیت. یک پلت فرم نیکو تعلیم به عنوان آن را فعال مغز گیمگر هست.

ادامه کتاب و نشریات در هنر و صنعت گیمگری، تکنیک های internalizations، ساختمان شخصیت های قانع کننده و سبک گیمگری. به عنوان یک گیمگر، شما نیاز به یادگیری زبان از انجام آن، بنابراین شما می توانید با کارگردانان و گیمگران دیگر ارتباط برقرار کنند. چیزهایی مانند تعاریف، انتخاب دراماتیک و معادلات، و چگونگی تغییر یک جنبه می توانید هر چیز دیگری را تغییر دهید. گیمگری یک هنر همکاری هست و باید یاد بگیرند که به طرز ماهرانه ای کار در یک محیط گروه. SamuelFrench.com یک منبع جامد در این ناحیه هست.

مشاهده فیلم های گیمگران بزرگ و به طور تکمیل درک تکنیک های خود را. پخش این فیلم تعدادین بار تا زمانی که شما را ببینید و درک آنچه را که گیمگر انجام می دهد. دی وی دی ترین در این زمینه مفید هست زیرا زمانی که شما دیدن و شنیدن آن، شما روش درک و شما می دانید چه به تکرار. علاوه بر این، اگر شما آن را نخستین بار می کنید، شما می توانید صحنه را بارها و بارها پخش تا زمانی که شما به طور تکمیل درک روش و به طور موثر می توانید آن را کپی می کنیم. کار برنده جایزه باید جدا شود، تجزیه و تحلیل، شبیه سازی، و به عنوان گسترش محدوده دینامیکی یکی انجام داده هست تا به منظور بهبود آنهایی که آگاهی چشمگیر و چابکی هست. خدمات اجاره دی وی دی مانند Netflix و Blockbuster، شارژ عنوان کم به عنوان $ ۸ ماه و اغلب اضافی بر روی دیسک عرضه بینش اضافی به گیمگری و کارگردانی.

حضور اجراهای خانومده از نمایشنامه و فیلم های موزیکال بعد دیگری به گیمگری . در تئاتر کوچکتر، اجرای رویکـــردی هست که سینما و تلویزیون. شرکت تئاتر جامعه، دبیرستان نمایشنامه و همچنین گردش حرفه ای هست. شما خیلی با توجه به چیزهایی که همچنین به عنوان کسانی که نبودند به نیکوی انجام شود یاد بگیرند. ببینید چه کار می کند و چه چیزی نیست.

نگاه کنید به علم برای پیدا کـــردن راه بهبود مهارت خود را. به عنوان مثال، مطالعات تحقیقاتی توسط روانشناس پل اکمن و رابرت B Zajonc بینش به حالات چهره و تغییرات فیزیولوژیکی در بدن هست. هشدارات بزرگ هنگامی که در تلاش برای بیان احساسات مختلف. نویسنده و مربی جان Sudol گسترش می یابد، این پدیده در کتاب خود "گیمگری:. چهره به چهره" تحقیقات انجام انجام گرفته روی زبان بدن نیز می توانید هشدارات زیادی در مورد حضور فیزیکی یک شخصیت فراهم می کند. منابع حیاتی دیگر این ناحیه روانپزشکی هست، به ویژه هنگامی که مربوط به شخصیت، خلق و خو و انواع رفتارهای غیر طبیعی. در درام، تقریبا در هر شخصیت هست که بر نقص و اختلالات ساخته انجام گرفته هست. تعداد کاراکتر طبیعی هست، حداقل نه در همه زمان ها.

همچنین میتوانید دانش قابل توجهی با گوش دادن به ایجاد حرفه ای به دست آورید. این می تواند مربیان و برخوردهای گاه به گاه در توابع صنعت. این افراد بینش ارزشمندی و شما می توانید با آنها در بحث پانل، نمایشگاهها صنعت، کنفرانس ها، و جشنواره های فیلم ارتباط برقرار کنند. امکان هستفاده از این فرصت با پرسیدن سوال خاص که نشان می دهد شما مشتاق به یادگیری هستند. پرسیدن سوال هوشمند یک ابزار شبکه بزرگ هست و آن را پرورش احترام متقابل هست. همچنین متخصص و مشاوران هست که می تواند شما را با چیزهایی مانند تعلیم صوتی، کاهش لهجه، و آماده سازی آزمون کمک کند. با این حال، این خدمات در یک قیمت هست.

گیمگران همکار خود، همسالان خود، باانجام گرفت به همین ترتیب یک منبع بزرگ برای بهبود مهارت خود را. کار کـــردن با آنها، تمرین صحنه، و یا فقط حلق آویز کـــردن، این برخوردهای فرصت به تبادل ایده ها و تکنیک را ارائه دهد. تعداد زیادی از بار بزرگ این برخوردهای دیدگاه های جدید در جنبه های زیادی از گیمگری فراهم می کند. با این حال، این جلسات به آسودهی می توانید به جلسه بست که در آن پیشرفت کمی به دست آمده هست به نوبه خود. بنابراین در دنبال

اقامت و تمرکز بر روی بهبود مهارت خود را. این زیاد آسان هست به طوری که در دنبال حرفه ای آنهایی که خود که ما در مورد افرادی که کمک و حمایت از ما فراموش گرفتار انجام گرفته هست. یک قدم به عقب و پیدا کـــردن راه بازگشت به نفع. این می تواند یک ارجاع به یک عکاس کم هزینه، و یا پیشنهاد به ویرایش زیستی خود. این حرکات معنی زیادی و هزینه کمی در زمان و تلاش هست. آنها همچنین ساخت پایدار روابط و مطالعات نشان می دهد مانند اعمال نیکو را به ما احساس بهتری در مورد خانومدگی خود ما کمک کند. توجه داشته باشید صادقانه قدردانی هست به همین ترتیب یک حرکت نیکو هست.

یکی از موانع عمده در به دنبال راههای جایگزین شخصیت از گیمگر هست. برخی از گیمگران یک دانش آن همه نگرش، که آنها برتر در هنر و صنعت گیمگری هستند. هیچ کس در حال رفتن هست آنها را هر چیزی یاد می دهد. چنین نگرش رانجام گرفت آنها را محدود زیرا آنها اوج خانومدگی حرفه ای خود رسیده هست. دیگر نوع شخصیت عبارتند از شکارچیان صرف-صرفه جویی و مقرون به صرفه. مسائل مربوط به پول تعیین انتخاب حرفه خود و آنها را برای آنچه که می توانید به جای دنبال یک فرایند هست که برآورده اهداف خود هستطاعت حل و فصل. این مقاله از نقاط راه شغلی متعدد هست که کم و یا هیچ هزینه. یکی دیگر از نوع شخصیت یکی که معتقد هست که در تحقق نعمت غیر مترقبه، و اعتقاد داشتند که چیزهای نیکو اتفاق خواهد افتاد، تعجب دلپذیر، یا یک تصادف اتفاقی مبارک هست. شما می توانید این نوع شخصیت طولانی امیدوارم در خارج از دروازه تعهد پیدا کنید، در انتظار کشف شود.

اینترنت یک منبع فوق العاده برای گیمگران هست. در سایت های متعدد نمایش وبلاگ ها و مقالات در مورد تکنیک های گیمگری وجود دارد. ترین خواهد بود با اقدام مدارس و جنبه های کسب و کار / بازاریابی را از گیمگری در ارتباط هست. سعی کنید سایت های مانند actortips.com و backstage.com. همچنین، در زیادی از فیلم ها در یوتیوب موجود گیمگری هست. در حالی که شما مشاوره متضاد، به عنوان شما آگاه تر می شوند، شما قادر خواهید بود به مرتب کـــردن که تکنیک های بهترین خدمت نیازهای فوری خود را، نوع شخصیت و شخصیت شما باانجام گرفت.

گوش دادن به ضربان قلب خود را، چگونه شما را به واکنش نشان می دهند چیز در خانومدگی خود را. خوهسته های خود را و احساسات، آرزوهای خود و آرمان چیست؟ چگونه می توانم شما را عذاب شکست یا پیروزی پیروزی را؟ مطالعات خانومدگی بخشی جدایی ناپذیر از آنهایی که تعلیم دراماتیک و تماشای آنچه که دیگران از طریق رفتن، آن هست که آیا دشواری و یا لحظات سرخوشی هست، ارائه به ثروت عظیمی از مواد شخصیت. و بهترین بخش این، آن چه شما یک سکه به هزینه هست.

این مقاله برخی از راههای می توان به عنوان مکمل تعلیم حتمی آنهایی که هستفاده از پوشش داده هست. همچنین راه را برای رسیدن به تکنیک های گیمگری، زیادی از با هستفاده از موثر صرفه جویی در هزینه راه پوشیده انجام گرفته هست. تعلیم تکمیلی این مکان نشان داده انجام گرفته تا حد زیادی می تواند محدوده آنهایی که از تکنیک های گسترش دهد. با این حال، آنها نیاز به قدرت اراده قوی و ابتکار عمل را به آنها را به عمل.

گیمگری چیزی هست که شما به آسودهی در یک کلاس درس رسیدن هست. مهارت، تکنیک ها، اصول و درام در مورد آمده با درک انسان ها، و زیادی از گزینه های افراد در خانومدگی مواجه هستند. در زیادی از موارد، شما نیاز به کشف این روند برای خودتان. واکنش و عواقب به انتخاب های ما در اقدام به عنوان در خانومدگی، و به دنبال زیادی از راههای موجود می توانید سفر آنهایی که افزایش پاداش وجود دارد. برای این راه نشان می دهد آنچه شما نیاز به دانستن، نحوه پیاده سازی این دانش، و چگونه آن را انجام درخشان تا آقام شما را هستخدام. انتخاب با شما هست.