resimkoy

برامس و واگنر در مقایسه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

یوهانس برامس و واگنر دو تیتان از موسیقی در طول قرن ۱۹ بود. برامس نسبت به سنتی تکیه حالی واگنر در رویکرد خود را رادیکال تر بود.

برامس الهام خود را از استادان قبلی مانند موتزارت و شوبرت گرفت. موسیقی او همیشه با بالاترین کیفیت و بسیار جلا است. همان درست است از موسیقی ریچارد واگنر، با این حال، موسیقی واگنر تر برای برنامه از برامس بود "راه اندازی شد. با این وجود هر دو مردان درک بزرگی از موسیقی و چگونه به آن را یک واقعیت را نشان داد. برامس می خواست به گسترش در مفهوم کلاسیک توسط موتزارت و هایدن به ما داده است. از آن زمان او سال قبل از او در نهایت اولین سمفونی خود را، که در نظر گرفته بزرگترین اولین سمفونی تا کنون نوشته شده و محبوب به نام "10 بتهوون" نوشت. فرم سونات همیشه به در موسیقی او و با دقت بسیار توسعه یافته رعایت شد. هرگز هیچ اختلاف در موسیقی او وجود دارد.

موسیقی واگنر از سوی دیگر رادیکال از آغاز است. اغلب موسیقی خود را طولانی و سنگین با گرایش به سمت اختلاف است. مقدمه ای برای عمل من از تریستان و ایزوله شده است، بنابراین به طور پیچیده ای نوشته شده است که حتی امروز آن است که مطمئن شوید که چه کلیدی آن است که در. واگنر نوشته شده با مقیاس ۱۲ تن کار نمی کند اما او فشار موسیقی به محدودیت های خود. از آنجا که واگنر در اصل تنها اپرا نوشت او می خواست برای حفظ مخاطبان خود را بر روی درام متمرکز شده است، به طوری که او به کار آنچه که به عنوان "تشریح کرد و ترجیعبند" به عنوان یک تم موسیقی به هر یک از شخصیت و موضوع اپرا خود شناخته شده است. این بود به طور کامل ترین در معروف "حلقه" چرخه (اشپیگل حلقه دس Niebelungen) است که یک سری از چهار اپرا نوشته شده به طوری که برای چهار روز متوالی در یک ردیف شنیده می شود انجام شده است. آن را در حدود ۱۵ خانه را از طریق کل کار نشسته! موسیقی در چرخه در هر نقطه رادیکال است، زیرا با استفاده از موسیقی واگنر تقریبا مثل های فیلم و یا آهنگ صدا دادن مخاطبان بیشتر از آنها می تواند اداره کند. بزرگترین انتقاد که واگنر رنج می برد طول اپرا و عدم اقدام مرحله است.

علاوه بر اضافه کردن به جنجال از موسیقی واگنر سبک زندگی شخصی او است که بر خلاف هر کسی آهنگساز دیگری قبل از او بود. او دخالت در امور رسوا می کنید و هرگز نمی تواند دسته چک خود تعادل می باشد. آن را در زمان بودجه از لودویگ دوم برای تامین مالی تولید خود را از تریستان و پرداخت طلبکاران خود را.

برامس از سوی دیگر هرگز بحث برانگیز بود و با هر کس کردم و همراه. موسیقی او بسیار شبیه به سبک زندگی شخصی خود، که مودب و تصفیه شده است. او بسیار نزدیک به سارا شومان همسر آهنگساز معروف روبرت شومان بود و خیلی به ترویج توانایی موسیقی او به عنوان یک پیانیست رتبه اول است.

با وجود تفاوت بین این دو مرد که امروز میراث غنی به ما داده اند از موسیقی است که جهان دوباره و دوباره بازی می کند به لذت است. ما خوش شانس را وارثان چنین عظمت

استفان اف Condren – هنرمند