resimkoy

 بدهی مسکن – آیا شما باید بمانید یا بروید؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

املاک و مستغلات در ایالات متحده در طول ۶۰ ماه گذشته به طور مداوم قیمت های مسکن را کاهش داده هست. ارزش فعلی آنها در حال حاضر کاهش از (برخی از زیاد پایین تر از) چیزی هست که در حال حاضر به وام مسکن آنها بدهکار هست. این در زیادی از مناطق ایالات متحده با تعداد هستثناء جغرافیایی درست هست. با افزایش تورم، انتظار می رود ارزش خانه خود را حتی افزایش کاهش دهد. انتظار می رود که ارزش خانه شما ۵ تا ۸ درصد اضافی در سال ۲۰۱۲ تنها باانجام گرفت. این نیز تکمیلا زمان برای خرید یک خانه جدید و یا هستفاده انجام گرفته هست، زمانی که تورم به حدود ۲۰ درصد می رسد، به احتمال زیاد شما سقوط کل در بازار املاک و مستغلات را ببینید. تعداد زیادی از آمریکایی ها اکنون معتقدند که "رکود بزرگ" دوم در تعداد سال ممکن هست.

آنچه شما باید انجام دهید

برو – اگر شما خود را مستقل از خانه خود ندارید و وام متغیر نرخ …

سپس خانه خود را اکنون و اجاره فروخت! زیادی از اقتصاددانان هوشمند و پیشگامان بازار به انجام گرفتت توصیه می کنند که هر کسی که امروز خانه داشته باانجام گرفت با وام مسکن نرخ بهره متغیر باانجام گرفت بدون در نظر گرفتن سود یا ضرر. برگزاری هر وام نرخ متغیر، هر ماه به شما پول افزایشی می دهد. با توجه به افزایش تورم، نرخ بهره شما همچنان تنظیم می شود تا تورم را حفظ کند.

از این جهت، در بعضی از نقاط بسته به وضعیت مالی شما، می توانید خانه خود را به تورم از دست داده اید. بنابراین فروش آن در حال حاضر به زودی پول شما را نجات خواهد داد. هنگامی که شما فروش می کنید، خانه جدیدی را خریداری نکنید. به دلیل افزایش تورم، قیمت ها به دلیل کاهش قیمت ها ادامه خواهد یافت. بنابراین خانه بعدی خود را اجاره کنید و آن خانه جدید را پس از همه چیز فرو می ریز برای خیلی کاهش از قیمت های فعلی. پولی که شما صرفه جویی می کنید و هر گونه سود ممکن از فروش خانه خود را می توانید در حال حاضر با سرمایه گذاری در طلا و نقره فیزیکی به منظور محافظت در برابر تورم افزایش می دهد.

اقامت – اگر صاحب خانه خود هستید، رایگان و روشن، وام مسکن با نرخ ثابت ثابت یا …

اگر شما هیچ تایم خانه خود را رها نکنید (احتمالا زیادی از آنها به انجام گرفتت از این موضوع احساس خواهند انجام گرفت)، امروز یک وام ثابت ثابت دریافت کنید. وام سریع نرخ بهره متغیر را از بین ببرید. امروز و فردا عمل کنید، در حالی که نرخ بهره پایین تر هنوز در دسترس هست. اگر نرخ ثابت بالاتر دارید، سعی کنید مجددا تأمین مالی کنید تا بتوانید نرخ پایین نرخ ثابت را حتی اگر آن را در هزینه ها و امتیازات افزایش هزینه کنید. یک نرخ ثابت پایین تر، هر ماه که نرخ شروع به بالا رفتن، شما را از دست می دهد پول افزایشی را ذخیره می کند. اخیرا رتبه اعتباری ایالات متحده از Standard & Poor's به AA + از Triple A کاهش می یابد که نرخ پایین فعلی شروع به افزایش می کند. اگر شما به یک تله اعتباری که در آن شما در حال حاضر واجد شرایط برای نرخ وام ثابت ثابت نیستید، بهتر هست اکنون همانطور که در بالا ذکر انجام گرفت، بدون آنکه به چگونگی وابستگی شما به خانه فعلی شما متصل انجام گرفته هست، از آن هستفاده کنید.

وام های ثابت نرخ واقعی شما در طول یک دوره تورمی هست، زیرا وام شما برای فردا با افزایش نرخ تورم مواجه نخواهد انجام گرفت. بنابراین هزینه های قرض گرفتن شما به دلیل تورم همچنان ادامه خواهد یافت. این به این معنی هست که شما کاهش از جیب پرداخت می کنید، تورم بالاتر می رود. یک نظر دیگر در این مورد این هست که وام خود را به موقع پرداخت نکنید و اصل را با پرداخت های اضافی پرداخت کنید. اگر اکنون این کار را انجام دهید، واقعا پول خود را از دست می دهید. پولی که شما معمولا می خواهید برای پرداخت وام خود در حال حاضر هستفاده کنید، با کسب طلا و نقره ای فیزیکی که در برابر تورم محافظت می کند، بهتر هست هستفاده شود. در طول تاریخ، طلا و نقره متداوم سرمایه گذاران را نسبت به تقریبا هرگونه بحران اقتصادی که متداوم توسعه یافته هست، محافظت می کند. و در حال حاضر در این زمان خاص، طلا و نقره برای حیات مالی شما تکمیلا حیاتی خواهد بود.

تام ژنوت –