resimkoy

بتواند واقعی خود را خود شفا قدرت ذهن

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

به منظور است که از جنبه متلاشی از ذهن است که در جدایی معتقد، به نام نفس، می تواند شفا، ما باید ability– در دسترس بودن دارند – به درمان . نقش روح القدس در جهان از طریق این توانایی ذاتی که همه ما باید کار می کند.

دوره آموزشی معجزات ایالات، "به یاد داشته باشید که شما در راهنمای برای کمک به را انتخاب کنید، و انتخاب اشتباه خواهد کمک کند. "

به عنوان نور روح القدس قدرت شفا خود را، او با استفاده از بدن به طور مداوم برای مقاصد ارتباطی، و ما باید اتصال بدن با خود شفا را درک کنید. هیچ کس تا به قدرت شفا از خود، و هر کسی که خود را در نظر می گیرد "شفا دهنده" را درک نمی this– شفا دهنده التیام نیافته است.

دوره آموزشی معجزات همچنین می گوید، " هر شفا دهنده که جستجو توهمات برای حقیقت باید التیام نیافته باشد، چرا که او نمی داند که در آن برای حقیقت نگاه کنید، و به همین دلیل در پاسخ به این مشکل درمان ندارد. "

قدرت ذهن

این هرگز رخ نخواهد داد مگر اینکه بدن در حال حاضر با ذهن خلط شده است. به عبارت دیگر، با داشتن یک ذهن unconfused، شما هیچ نگرانی از آسیب، یا از "هر چیزی،" که برای ماده است. ذهن حتی نمی خواهد در مورد آسیب فکر می کنم؛ بنابراین، همه درگیری بیش از حد نباید موجب نگرانی است.

روح القدس هر چیز دیگری که در آن نفس مربوط می شود، تنها شفا از تقسیم ذهن به رسمیت نمی شناسد. او هیچ ربطی به با سردرگمی نفس بر ذهن و بدن.

یاد داشته باشید، به خاطر تصمیم بشریت به خیال بافی یک ذهن جدا از خدا، نفس و روح القدس در درون ما هستند، به جز یکی واقعی است و دیگر این توهم که خواب است. هر چیزی غیر واقعی می شود از خدا نیست؛ بنابراین، چرا باید شما از ترس "هر چیزی"؟

قدرت ذهن می تواند ارتباط برقرار کند، اما می تواند آن را در واقع به شما آسیب برساند؟ بدن به عنوان توسط نفس دستور می تواند خود را، و همچنین دیگر نهادهای آسیب برساند.

شفا دهنده التیام نیافته

خطا در نفس ما را متقاعد که خود است رخ می دهد کافی که آن را به قدرت شفا می آید

نفس ترجیح می دهد باور داریم که شفا می آید و یک فرآیند دردناک از outside– که چیزی یا کسی خارج از ما ما بهبود می یابد. که آن را از طریق سحر و جادو رخ می دهد. این یک باور دیوانه که توسط ما عمل است، و دلیل است که انواع بسیاری از "سحر و جادو" فرمول ها و قرص.

هنگامی که شما از هر نوع بیماری یا آسیب دیدگی شفا، فکر می کنم عمیقا در اینجا در مورد آنچه واقعا اتفاق می افتد به شما. آیا روند قدرت شفا تقویت شما نیست؟ البته از آن است.

این باور است همچنین مسئول آرزوها و رویاهای حال به دست آورد نه ما.

او خدا را درک نمی کند اگر او معتقد است که او چیزی است که دیگران فاقد است.

سحر و جادو همیشه به عنوان چیزی فوق العاده و یا افسانه در شفا دهنده است. او معتقد است او می تواند چیزی را به عنوان هدیه به کسی که آن را ارائه دهد. او ممکن است بر این باورند که هدیه ای از خدا به او فرستاده شده، و به نوبه خود، به عنوان یک شفا دهنده، او آن را به همراه شما عبور می کند.

برای قدرت خود شفا واقعی خود را