resimkoy

بازگشت هومن سزاوار به هستیج

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بازگشت هومن سزاوار به هستیجبه نقل resimkoy هومن سزاوار که هشت سال
از فضای موسیقی کشور دور بوده در این روز به همت موسسه «آوای مهر میهن» روی صحنه رفت
و طی دو سانس با طرفدارانش دیدار کـــرد.

دقایقی از ساعت تعیین‌انجام گرفته گذشته بود که
ارکستر روی صحنه آمد و ملودی نخستین قطعه شروع به نواختن انجام گرفت و قطعه «من واسه تو» به‌عنوان
قطعه نخست به اجرا درآمد. سزاوار پس از سلام و احوال‌پرسی، از این‌که روی صحنه رفته
هست ابراز خوشحالی کـــرد.

دومین قطعه بانام «برق چشمات» به اجرا درآمد.
جمعیت در این قطعه با دست زدن‌های متوالی ارکستر را همراهی کـــردند. ریتم شاد کنسرت ادامه
پیدا کـــرد و قطعه «آخه تو عزیزمی» بر انرژی سالن افزود.

پس از «آخه تو که نیستی»، نوبت به اجرای
«منو باش» رسید. در این قطعه رهبر اركستر نیز سزاوار را همراهی کـــرد و این قطعه به‌صورت
دو صدا اجرا انجام گرفت.

وی در فاصله میانی قطعات به معرفی حیاتیانان
خودپرداخت.

با همراهی جمعیت «ازت دلگیرم» به اجرا درآمد
و این همراهی در حین قطعه نیز ادامه پیدا کـــرد. قطعه بعدی را سزاوار تنها با صدای پیانو
اجرا کـــرد.

“عاشقم شو» جو سالن را تغییر داد و
اعضای ارکستر سزاوار را در این قطعه شاد به‌نیکوی همراهی کـــردند.

نیمه دوم اجرا با «کافه‌های رمانتیک» ادامه
پیدا کـــرد و گیتاریست‌ها با یکدیگر هم‌صدا انجام گرفتند.

«تایمش انجام گرفته» با صدای پیانو شروع انجام گرفت. در ادامه
دیگر سازها به آن اضافه گشت و نیمه ریتمیک قطعه به اجرا درآمد.

«انتظارى نداشتم ازت» متفاوت با دیگر قطعات
نواخته انجام گرفت. پس‌ازاین قطعه آخرين قطعه این کنسرت «دیدی دیوونه» اجرا گردید.

در پايان کلیپی تازه برای قطعه «انتظار
نداشتم ازت» پخش انجام گرفت. این کلیپ که قرار هست در تعداد روز فردا پخش شود، حسن ختام این
اجرا انجام گرفت.

بردیا اصفهانى (رهبر ارکستر و نواخانومده پیانو)،
محمد محمدلو (گیتار باس)، مجید امیری (گیتار الکتریک)، حامد حمیدی (گیتار اسپنیش)،
منطقهام افتخاری (پرکاشن)، سامان بهشتی (درام)، مهدی نبوی (کیبورد) اعضای ارکستر را تشکیل
می‌دادند.

افشین سیاهپوش، علی عطایی، رضا خضری و … از حیاتیانان
این شب بودند.

گفتنی هست؛ نيمی از عواید این کنسرت به انجمن خیریه
امید اختصاص داده می‌شود
.