resimkoy

بازار موسیقی و یک تغییر در تقاضا – چه خبر شده به صنعت موسیقی

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

به تازگی آن را به نظر می رسد بیشتر و بیشتر که صنعت ضبط از دست دادن قدرت خود را

مروری آماری در بازار امروز روشن است. در سال ۲۰۰۸ پایان سال گزارش آمار حمل و نقل توسط انجمن صنعت ضبط امریکا نشان می دهد افزایش ۲۸٫۱ درصدی در واحدهای دیجیتال بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به فروش می رسد و یک افزایش ۳۰٫۱ درصد در ارزش دلار. این است با توجه به فروش رو به افزایش از آلبوم های دیجیتال و تک آهنگ، و به دانلود از موسیقی فیلم ها.

در حالی که حق امتیاز عملکرد دیجیتال ۷۴٪ بین این دو سال و نویسندگان آمریکا افزایش یافته جامعه دیدم درآمد و توزیع برای ۲۰۰۸ افزایش / ۰۹ سال مالی، خرید و فروش فیزیکی موسیقی ضبط شده به شدت بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کاهش یافته است، با غوطه ۲۴٫۷٪ در محموله سی دی، یک قطره ۷۱ درصد از CD تک آهنگ فروش و ۵۴٪ سقوط آزاد برای فیلم دی وی دی فیلم و موسیقی. مجموع واحد فروخته شده در سال ۲۰۰۸ ۲۶٫۱٪ کمتر از سال ۲۰۰۷ بود و درآمد با ۲۸٪ کاهش یافته است!

در سال ۲۰۰۸، محصولات فیزیکی هنوز هم برای ۶۸٪ از کل محموله شمارش، بقیه دیجیتال است. این البته تغییر در نرخ سریع، به عنوان در سال ۲۰۰۷ داده های قابل مقایسه ۷۷٪ و ۲۳٪ بود. ارزش کل دلار توسط ۱۸٫۲٪ در ۲۰۰۷-۰۸ سقوط کرد. حال، تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که در پنج سال گذشته کاهش در فروش فیزیکی رشد در سرعت بسیار سریع تر از افزایش فروش دیجیتال است.

این تغییر در تقاضا به سمت موسیقی دیجیتال هنوز تحقق وعده بازگرداندن نیست تماس بازار به "دهه نود طلایی رنگ شود. وجود دارد، ظاهرا، سه عنصر اضافی که در حال برگزاری تماس درآمد صنعت.

اول، یک تغییر از خرید آلبوم کامل به دانلود آهنگ تک وجود دارد. آلبوم موسیقی یا محصولات کامل و یا بسته نرم افزاری از آهنگ Ten To Twelve با دو یا سه "بازدید" بود. مصرف کنندگان که فقط می خواست این آهنگ ها ضربه هیچ چاره ای جز به کل آلبوم، اجازه می دهد شرکت های ضبط به بسته بندی محصول کوچک در یک بسته بزرگتر و گران تر بود. با این حال، عصر دیجیتال دریافت به ارمغان آورد تا به سطح فرهنگ از فروش آهنگ است. به طور طبیعی، این درآمد کل آسیب دیده منفی.

دوم، بسیاری از محصولات جایگزین های مختلف برای ضبط موسیقی که با تکنولوژی جدید منفجر شد، به خصوص بازی های ویدئویی و فروش فیلم آنلاین وجود دارد. اینترنت، البته، گزینه های سرگرمی بسیار بیشتر در دسترس برای بسیاری از مردم بیشتر در قیمت بسیار ارزان تر ساخته شده است. "نشان می دهد به سرقت رفته بود" از موسیقی ضبط شده و زمان مصرف کنندگان و پول متفاوت به ضرر موسیقی ضبط شده توزیع شده است.

ثالثا، عامل بارز ترین موثر بر تقاضا از موسیقی ضبط شده قانونی تولید در دسترس بودن کالا سرقت . دریافت غیر قانونی، گفته شده است، هنوز هم نشان دهنده ۹۵٪ تمام دریافت ها. در صورتی که حتی درصد با کمی کاهش داده بودند، درآمد فروش توسط برچسب را به طور قابل توجهی افزایش می یابد!