resimkoy

بار تکلیف

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کودکان بسیاری هستند که متوجه چقدر مهم آموزش و پرورش خوب این است که امنیت شغلی مناسب و معقول وجود دارد. آنها کسانی هستند که تلاش می کنند به نگه دارید تا با تحصیلات دانشگاهی می باشد. اما، آنها خسته شده اند، فشار و نا امید. آنها با تکالیف و مطالبات در زمان خود را بر دوش.

زمان بزرگترین دشمن انسان است. ما در عصر اطلاعات است که سریع با همه چیز (مانند فن آوری) که همیشه در حال تغییر گام زندگی می کنند. در حالی که بزرگسالان مدیریت خود را سازمان دهند و کنار آمدن با برنامه گیج کننده در دست، کودکان در حال مبارزه برای پیدا کردن زمان کافی برای مدرسه، ورزشی، تفریحی و تمدد اعصاب. و همه ما می دانیم چقدر مهم و سالم تعادل است. کسانی که که مشق شب این دلیل نمی پیشرفت تحصیلی را تبلیغ نمی کند وجود دارد. دیگران معتقدند که مشق شب می کند بیش از آسیب خوب. در پایان یکی از نیاز به تعریف مشق شب.

۱٫ مشق شب چیست؟ تکلیف یک مکمل به کار در کلاس درس در همان روز انجام می شود.

۲٫ چرا مشق شب مهم است؟ تکلیف کمک می کند تا به تقویت مفاهیم، ​​اطلاعات و مهارتها را.

۳٫ چگونه یک دانش آموز از انجام مشق شب استفاده کرد؟ تکلیف مفید است چرا که باعث تحریک مغز می شود. این نیز یک نظم و انضباط فکری و آن را در خدمت به القای حس مسئولیت.

تکلیف است که مشکل نیست. معلمان اغلب تکلیف مشغول نگه داشتن کودکان است. آنها را مشق شب برای مجازات دانش آموزان خود را. گاهی اوقات تکالیف داده شده است چرا که زمان در کلاس است به اندازه کافی برای انجام تمام کار اختصاص داده است. بار که بچه ها در خانه با کار است که هرگز توضیح داده شده است و یا مورد بحث در کلاس نشستن وجود دارد.

معلمان باید مشق شب طبقه بندی. تکلیف به سه روش مهم است: به منظور

  • آماده سازی برای درس بعدی؛
  •   

  • تمرین مهارت های جدید؛ و
  •   

  • درک مفاهیم و اطلاعات را از طریق اطلاعات اضافی است.

تکلیف هرگز نباید تا زمان بیش از حد. بیایید به عنوان مثال از ده دقیقه در هر منطقه یادگیری، در بعد از ظهر. برای کودکان که در مناطق چهارده گانه یادگیری، این اثر را که زمان را کنار بگذارند هر بعد از ظهر برای مشق شب دو ساعت و بیست دقیقه است متوسط. از سوی دیگر، اگر کودکان یک ساعت را صرف انجام تکالیف ریاضی، که در آن آنها زمان، انرژی و خوش بینی به انجام مشق شب اختصاص داده به مدت سیزده نفر دیگر خود را پیدا کنید؟ ساعات مدرسه رسمی از یک کشور به کشور بعدی متفاوت است. بیایید می گویند که بین پنج تا شش ساعت در روز به طور متوسط. با یک برنامه مشق شب دو ساعت، کودکان می شود صرف هفت تا هشت ساعت در روز آکادمیک.

برای کاستن از بار، پدر و مادر نیاز به یک علاقه بیشتری در آنچه که کودکان خود انجام می دهند. پدر و مادر، کودکان و معلمان: ارتباط بین سه طرف های درگیر بسیار مهم است. اگر پدر و مادر مشکلات یکسان به عنوان فرزندان خود در مورد مقدار مشق شب داده می شود، آن کمک خواهد کرد آنهایی که جوان به درک این است که حس عدالت وجود دارد.

مدارس می توانند کمک به کودکان با سیاست های مشق شب. چنین سیاست دستورالعمل با توجه به مقدار و نوع تکالیف اختصاص داده شود. بیشترین دستورالعمل سیاست مدرسه برای مشق شب در حداکثر بیست تا چهل دقیقه برای همه مناطق یادگیری تنظیم شده است.

تکلیف هرگز محبوب باشد. کودکان ادامه خواهد داد تا آن را در نور بد است. آنها باید به طور مداوم تشویق شوند به طوری که آنها را به یک نگرش مثبت نسبت به آموزش و پرورش است. کودکان هستند آینده ما است. ما نیاز به آنها را برای اولین بار، به خاطر یک آینده منفی و بی سواد فقط می توانید برای جامعه مضر در کل بود.