resimkoy

ایران همواره حامی آقام کـــردستان عراق بوده هست

۱۳ مهر ۱۳۹۶

ایران همواره حامی آقام کـــردستان عراق بوده هست

سردار سرلشکر سید یحیی صفوی ، هستاد پایان جغرافیای سیاسی در ابتدای جلسه درس مقطع دکتری یکی از دانشگاه های کشور در تبیین محیط بین الملل و نقش جمهوری اسلامی ایران در فضای ناحیه ای و با اشاره به رویدادهای دهه حاضر به پیشینه روابط جمهوری اسلامی ایران و رژیم شاهنشاهی با کـــردهای کشور عراق اشاره کـــرد و گفت: دولت عراق تا جنگ جهانی نخست زیر مجموعه امپراطوری عثمانی بود، ازسال ۱۹۲۰ در تقسیماتی که بین انگلیسی ها و فرانسوی ها انجام گرفت حاکمیت بر عراق را انگلیسی ها عهده دار انجام گرفتند و آقام عراق مبارزات زیادی را شروع کـــردند و سرانجام در سال ۱۹۳۲ دولت عراق بعنوان یک کشور مستقل و پادشاهی شکل گرفت و ملک فیصل نخست را انگلیسی ها از اردن در عراق بر سر کار آوردند.

رژیم جمهوریت تغییر پیدا کـــرد ودر سال ۱۹۶۸ پس از تعداد کودتا ، توسط آخرین کودتا در سال ۱۹۶۸ ژنرال حسن البکر و حزب بعث عراق به روی کار آمد و حسن البکر مدیر جمهور عراق انجام گرفت و با معاونش صدام حسین بر مسند امور تکیه زد.

وی با اشاره به تانجام گرفتید تنش ها در سال ۱۹۶۸ مابین ایران و عراق ادامه داد:از سال ۱۹۶۸ تنش ها بین عراق و ایران انجام گرفتت پیدا کـــرد ، هم تنش های مرزی و هم ادعاهایی که آنها داشتند و هم عراقی ها از مبارزین ایران حمایت می کـــردند و ایران هم از کـــردهای عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی حمایت می کـــرد.در عراق هم دو جریان وجود داشت ، یکی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و دیگری حزب دموکرات های عراق که ملا مصطفی بارزانی آنرا رهبری می کـــرد و ایران از هر دو گروه در مقابل حملات نظامی رژیم بعث عراق به شمال داشت حمایت می کـــرد .

وی افزود:در سال ۱۹۷۵ قرارد اد همه جانبه ای بین ایران و عراق بسته انجام گرفت که در آن قرارداد علاوه بر آنکه اروند رود ، خط تالوگ یا خط القعر مقرر گردید مطابق یکی دیگر از بندهای قرارداد مقرر انجام گرفت ایران از مخالفین عراق حمایت نکند و عراق نیز از مخالفین ایران حمایت نکند و بنابر این ملا مصطفی بارزانی و تعدادی از کـــردهای عراق وارد ایران انجام گرفتند و تعدادی از آنها در پیرانمنطقه و اشنویه ساکن انجام گرفتند و حتی تعدادی از آنها در کرج پایتخت مستقر انجام گرفتند و پس از آن ایران از جریان ملا مصطفی بارزانی و کـــردهای عراق حمایت نکـــرد.

صفوی با اشاره به حمایت عراق از ضد انقلاب در مناطق کـــردی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت:با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رژیم بعث عراق شروع به حمایت از ضد انقلاب ایران در مناطق کـــردی متشکل از حزب دموکرات ایران که مرکزیت آن در عراق بود و حزب کومله ایران و حزب رستگاری کـــرد که از اقدامات این ضد انقلاب رواج نا امنی در کـــردستان ایران و حتی تصرف پاوه توسط آنها بود و پشتوانه پایان این گروهای ضد انقلاب که مناطق غرب کشور ایران را نا امن می ساختند قبل از شروع جنگ حزب بعث عراق بود که هم به آنها تسلیحات و حیاتیات می داد و هم رادیو در اختیار گروه های ضد انقلاب ایران گذاشته بود و هم زمانی که ما با اینها می جنگیدیم ، گروه های ضد انقلاب به آسودهی از پاسگاه مرزی عراق عبور و به خاک عراق وارد می انجام گرفتند.

وی ادامه داد:تا قبل از جنگ تحمیلی و هم اکنون عقبه های ضد انقلاب کـــردی ما در مناطق کـــردی عراق مستقر بود و از حمایت دولت عراق برخوردار بود، جمهوری اسلامی چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ زمانی که عراق برای سرکوب کـــردهای عراق وارد انجام گرفت هم از کـــردهای بارزانی و هم از اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی حمایت کـــرد و تقریبا در ۸ سال دفاع مقدس حمایت مالی و تسلیحاتی زیادی از آنها داشتیم و حتی مجروحین آنها را در داخل ایران مداوا می کـــردیم و در اواخر جنگ که عراق حلبچه را بمباران کـــرد و حدود ۵ هزار نفر از آقام حلبجه در اثر بمباران شیمیایی کشته انجام گرفتند ، تعداد زیادی از کـــردهای عراق در ناحیه سلیمانیه به ایران پناه آوردند و ما در مناطق مرزی آنها را اسکان دادیم.

  • بدون حمایت جمهوری اسلامی ایران اقلیم کـــردستان توسط داعش سقوط می کـــرد

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا بااشاره به حمایت ۵۰ ساله ایران در مقاطع زمانی مختلف از کـــردهای عراق گفت:طی ۵۰ سال گذشته از رژیم شاهنشاهی تا هم اکنون که سی و نه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ، حمایت ایران از کـــردهای عراق ادامه داشت و آخرین حمایت جمهوری اسلامی ایران از کـــردهای عراق مربوط به پیشروی داعش تا حدود سی کیلومتری اربیل می باانجام گرفت و داعش بدنبال سقوط اربیل ، مرکز اقلیم کـــردستان بود و جمهوری اسلامی ایران بود که حمایت کـــرد و نگذاشت اربیل سقوط کند و داعشی ها را با نیروی نظامی سرکوب کـــرد و در یک جمله ایران همواره حامی آقام کـــردستان عراق چه در گروه طالبانی و چه در گروه بارزانی بود.

  • انگشت اتهام اصلی در ماجرای اقلیم کـــردستان و حمایت خارجی در ایجاد تنش در این ناحیه به سمت صهیونیست ها هست

مشاور عالی رهبر انقلاب با اشاره به همه پرسی اخیر در اقلیم کـــردستان عراق افزود:به نظر من این یک زیاده طلبی و فرصت طلبی جریان بارزانی هست ، برای آنکه شخص مدیر حزب دموکرات عراق، خود را بعنوان رهبر هستقلال طلب جریان کـــردی و یا مدیر جمهور آنچه که در فردا می خواهند شکل دهند ، معرفی کند و این ظرفیت در جناب آقا بارزانی وجود ندارد مگر با حمایت خارجی و جناب آقا بارزانی این ظرفیت را در خود ندارد که با مخالفت هم دولت و پارلمان عراق و در مخالفت با قانون اساسی عراق و هم با مخالفت سه کشور دیگر مانند ترکیه که زیاد از بیست میلیون کـــرد را دارا می باانجام گرفت و نیز دولت ایران وسوریه ، دست به این فرصت طلبی بخانومد و به احتمال زیاد از حمایت یک حامی برخوردار هست و در این انگشت اتهام اصلی در ماجرای اقلیم کـــردستان و حمایت خارجی در ایجاد تنش در این ناحیه به سمت صهیونیست ها هست و بعد از آن اتها م متوجه آمریکائیها و شاید برخی از کشورهای عربی ناحیه باانجام گرفت.

  • تغییر در مرزهای جغرافیای سیاسی ناحیه یعنی ایجاد تنش دائم و جنگ طولانی بین ۴ کشور ناحیه با دولت فرضی فردا

صفوی ایجاد تنش های دائمی و جنگ طولانی در ناحیه را یکی از تبعات بوجود آمدن کشورو یا دولتهای جدید در ناحیه دانست و گفت:تصور ما این هست که بوجود آمدن کشور و یا دولت جدید در ناحیه خوهسته نظام سلطه به رهبری آمریکا و صهیونیست ها هست دلیل که تغییر در مرزهای جغرافیای سیاسی ناحیه یعنی ایجاد تنش دائم و جنگ طولانی بین ۴ کشور ناحیه با دولت فرضی فردا هست که قصد تشکیل دارد و این نا امنی و تنش خوهسته رژیم صهیونیستی و آمریکائیها برای حضور د ائمی در این ناحیه هست.

  • روابط پنهان و حتی نیمه آشکاری بین رژیم صهیونیستی و اقلیم کـــردستان وجود دارد

دستیار فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در ناحیه اقلیم کـــردستان عراق گفت:تردد صهیونیست ها گاها با پاسپورت اروپایی به شمال عراق صورت می گیرد ، روابط بارزانی ها با رژیم صهیونیستی روابط پیش رونده ای هست و ما گزارشاتی داریم که برخی از تعلیمهای نظامی را رژیم صهیونیستی ارائه می کند و پروازهایی بین اقلیم کـــردستان و رژیم صهیونیستی برقرار هست و حتی سرمایه گذاری هایی توسط صهیونیست ها در شمال عراق و بانک ها ی اقلیم کـــردستان انجام گرفته و مشاوره هایی نیز توسط رژیم صهیونیستی به بارزانی ها ارائه می شود و روابط پنهان و حتی نیمه آشکاری بین رژیم صهیونیستی و اقلیم کـــردستان وجود دارد و تنها جایی که از هستقلال اقلیم کـــردستان حمایت کـــرد رژیم صهیونیستی بود ، در حالیکه حتی سازمان ملل نیز این اقدام را غیر قانونی اعلام کـــرد.

وی افزود:تصور من این هست که دولت جدیدی شکل نخواهد گرفت و بارزانی ها بدنبال گرفتن امتیازات جدیدی از دولت مرکزی عراق هستند و لیکن وجود این تنش و نا امنی باعث نا امنی ناحیه و محکم انجام گرفتن جای پاهای حضور آمریکا در ناحیه و حتی افزایش وابستگی برخی از کشورهای ناحیه به آمریکا و فروش سلاح افزایش به کشورهای ناحیه خواهد انجام گرفت .

این هستاد جغرافیای سیاسی با تشریح سابقه روابط ایران و ترکیه گفت:کشور ، ملت و دولت ترکیه یک همسایه حیاتی با ایران هستند و زیاد از پانصد سال هست که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای امنی هست ، پس از جنگهای عثمانی و دولت صفوی مرزهای ایران با ترکیه مرزهای امنی بوده هست و ما همواره خوهستار یک روابط دوستانه با همه همسایگان از جمله با ترکیه بوده ایم و هم اکنون بالاترین میزان سهم فروش گاز ایران به ترکیه اختصاص دارد و ماسالیانه زیاد از ده میلیارد دلار گاز به ترکیه صادر می کنیم و ترکیه نیز زیاد از ۱۲ میلیارد دلار تولیدات خود را به ایران صادر می کند و برای ترکیه بازار ایران بازار پر در آمدی هست و ارتباط زمینی و هوایی ایران به سمت اروپا از راه ترکیه هست .

وی ادامه داد:مابا دولت ترکیه که دولتی با ۸۰ میلیون جمعیت که اکثر آنها مسلمان هستند هموارده بدنبال روابط صلح آمیز بودیم،در برخی از مسائل ناحیه ترک ها با ایران فاصله گرفتند ، مثلا در موضوع نا امن سازی سوریه که هفت سال طول کشید متاسفانه ترک ها هم مرز زمینی خود را به سمت تروریست ها باز کـــردند و یکی از راه ورود تروریست ها به سوریه از مرز ترکیه بود و هم نفت دیرالزور را شرکت هایی از ترکیه خریداری می کـــردند و این موضوع بدون اجازه دولت ترکیه عملی نبود،بنابر این دولت ترکیه در مساله سوریه و با حمایت از تروریست ها از ایران فاصله گرفت و این یک زوایه اختلاف زا بود.

  • ایران ، ترکیه و روسیه در مسائل سوریه با هم متحد انجام گرفته اند

صفوی تغییر سیهست های ناحیه ای ترکیه در یکسال گذشته را تشریح کـــرد و گفت:هم اکنون نزدیک یک سال هست ترکیه با روسیه به مواضع ایران در مساله سوریه نزدیک انجام گرفته هست وهمانطور که نشست های آستانه برگزار انجام گرفت ، ایران و ترکیه و روسیه در مسائل سوریه با هم متحد انجام گرفته اند و یکی از پیشرفت های امنیت سازی در سوریه با مشارکت ترکیه و ایران و روسیه حاصل انجام گرفته هست، مساله جدیدتری که اتفاق افتاد برهم خوردن روابط عربستان و برخی از کشورهای عربی و بستن مرزهای هوایی و زمینی با قطر بوده هست ، در این اتفاق ایران و ترکیه به قطر نزدیک انجام گرفته اند و حتی در انتقال نیروهای نظامی ترکیه به قطر ایران همکاری کـــرد و این دو مساله باعث نزدیک انجام گرفتن ترکیه به ایران انجام گرفت.
سرلشکر صفوی با اشاره به گسترش همکاریها و معقولات سیاسی مابین ایران و ترکیه افزود: در مساله اخیر و موضوع همه پرسی ، سفر مدیر ستاد ارتش ترکیه به ایران و ملاقات با مدیر جمهور ایران و ملاقات با دبیر شورای عالی امنیت ملی و مدیر ستاد کل ایران و سفر در بالاترین سطح نیروهای مسلح ترکیه به ایران و همچنین سفر فردا جناب آقا اردوغان به ایران باعث نزدیک انجام گرفتن و پیشروی روابط دو کشور با یکدیگر می گردد.

  • دولت عراق بایستی با قاطعیت افزایشی امنیت کرکوک را تامین کند

وی تصریح کـــرد:امیدوار هستیم روابط ایران و ترکیه چه در مسائل امنیتی ناحیه و بطور خاص در موضوع عراق و سوریه و چه در رابطه با امنیت مرزهای ترکیه و ایران که ۴۸۴ کیلومتر مرز مشترک دارند گسترش پیدا کند و با مشارکت کشورهای پیرامونی شمال عراق یعنی دولت سوریه ، ترکیه و ایران و عراق مساله تجزیه و جدا سازی عراق با شکست مواجه شود و به صورت حتم دولت عراق بایستی با قاطعیت افزایشی امنیت کرکوک را تامین کند و هم مرزهای ترانزیتی از ایران به شمال عراق را کنترل کند و در نهایت با همکاری های پیش رو من تشکیل یک دولت جدید در ناحیه را در فردا نزدیک محتمل نمی دانم.

صفوی در بخشی دیگری از نقل کردان خود و در مقام یک هستاد جغرافیای سیاسی در رابطه با قراردادهای نظامی ناحیه ای و تاثیر آن بر امنیت ملی کشورمان گفت: در قرن حاضر هم حفظ امنیت برای دولت و ملت ها همچنان نخستویت نخست هست ، رابطه امنیت با حوزه های سیهست ، قدرت و اقتصاد و تاثیر گذاری چشمگیر این روابط در معادلات ناحیه ای و بین المللی برای امنیت پایدار از مباحث روز دنیا هست . بروز و ظهور پدیده های نا امن ساز و حرکات تروریستی ناحیه غرب آسیا و سرایت آن به کشورهای اروپایی و حنی آمریکا نشان دهنده آن هست که خشونت و تروریسم دوره ای جدید و پر تنش و عبرت آموز برای دولت هایی که این پدیده را بوجود آوردند می باانجام گرفت ، دلیل که امنیت ناحیه ای و جهانی با یکدیگر در ارتباط هستند.
وی افزود:جمهوری اسلامی ایران بدنبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در ناحیه هستراتژیک غرب آسیا می باانجام گرفت و تا کنون هزینه های زیادی از نظر انسانی و اقتصادی برای امنیت نموده هست.

  • در شرایط کنونی ضرورت توسعه روابط ناحیه ای زیاد زیاد انجام گرفته هست

صفوی تصریح کـــرد:به نظر می رسد در شرائط کنونی که آمریکائیها و صهیونیست ها و برخی از کشورهای ناحیه و حتی اروپایی پس از اضمحلال و سرکوب گروهک های تروریستی تکفیری در سوریه و عراق بدنبال ایجاد تنش و نا امنی جدید می باشند ، ضرورت توسعه روابط ناحیه ای برای حفظ مرزهای جغرافیایی کشورها و از جمله کشور عراق و حفظ امنیت ناحیه ای زیاد زیاد انجام گرفته هست .

وی افزود: بعنوان معلم جغرافیای سیاسی نظامی پیشنهاد می کنم ایران با برخی از۱۵ کشور همسایه خود در درجه نخست قرارداد عدم تخاصم امضاء کند ، به این معنی که این کشورها تعهد و ضمانت نمایند که علیه یکدیگر جنگی را آغاز نخواهند کـــرد و از سرزمین و فضا و آبهای آنها هم هیچ کشور دیگری هستفاده نظامی نخواهد کـــردو همچنین امنیت مرزها را تامین کنند . جهت جلوگیری از شرارتهای مرزی و قاچاق مواد مخدر و سلاح و کالا پیشنهاد آنستکه کشورهای افغانستان ایران ، عراق و ترکیه و پاکستان ، عمان و قطر می توانند قرارداد عدم تخاصم با یکدیگر داشته باشند و این قرارداد ها باعث جلوگیری از توطئه های جدید در نا امن سازی غرب آسیا توسط قدرتهای فراناحیه ای خواهد انجام گرفت و به صورت حتم آنها برای فروش میلیاردها دلار سلاح به برخی از کشورهای ناحیه و وابستگی این کشورها تلاش خواهند کـــرد که این قراردادها به نتیجه نرسد.

دستیار و مشاور عالی فماندهی معظم کل قوا در تشریح معقولات سیاسی ایران با عربستان سعودی و تاثیرات هریک در امنیت ناحیه گفت:عربستان سعودی بعلت در آمد های نفتی خود یک کشور تاثیر گذار در ناحیه هست اما به مدت دو سال هست دچار اشتباه هستراتژیک با حمله نظامی به یمن انجام گرفته هست ، اگرچه در کشتار آقام یمن موفقیت زیادی نداشته و هزینه های زیادی را متحمل انجام گرفته هست.

وی با اشاره به تغییر سیهست سعودی ها پس از فوت ملک عبدالله افزود: با فوت ملک عبدالله و روی کار آمدن ملک سلمان و شاهزاده جدید به نظر می رسد ولیعهد جدید بدنبال تغییراتی در داخل کشور و ناحیه هست ، نزدیکی سعودی ها به رژیم صهیونیستی و کمک گرفتن از صهیونیست ها در رابطه با یمن و بهم زدن رابطه خود با قطر وپیش شرط قطع رابطه قطر با ایران توسط عربستان از جمله مسائل دارای اهمیت در موضوع عربستان سعودی هست .

وی اضافه کـــرد:شرایط حاصل فرصت معقولی هست که ایران روابط خود را با سایر کشورهای عربی ناحیه جنوب خلیج فارس توسعه دهد ، اگر سعودی ها بتوانند تغییرات اساسی در قطر بوجود آورند قطعا بعد از قطر به سمت برخی کشورهای کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهند رفت.

صفوی تصریح کـــرد: در رابطه با قطر به نظر می رسد بایستی جلوی جاه طلبی های سعودی ها گرفته شود ، لیکن ایران همواره بدنبالی ایجاد صلح و ثبات و امنیت در خلیج فارس هست و در ایجاد امنیت ، ایران و عربستان دو کشور تاثیر گذار در مسائل اقتصادی مبتنی بر تولید نفت و هم ایجاد ثبات و امنیت در خلیج فارس با همدیگر هستند .

  • دامن زدن به تنش های ناحیه ای به ضرر سعودی ها هست

صفوی با تبیین نقش عربستان سعودی در حمایت از تروریست های تکفیری و اعزام نیرو گفت: نقش سعودی ها در حمایت از تروریست ها در سوریه و در عراق و هم نقش اعزام نیروی تروریست و کمک مالی سعودی ها در حمایت از تروریست ها و ایجاد ناپایداری در حکومت بشار اسد واضح هست و به صورت حتم اقدام سعودی ها نا کام ماند و همه اینها نشان می دهد این نوع دامن زدن به تنش های ناحیه ای به ضرر سعودی ها هست و سعودی ها نه در جنگ یمن و نه در حمایت از تروریست های سوریه و عراق منافعی به دست نیاورده اند و سیهست های ناحیه ای آنها با شکست مواجه انجام گرفته هست.

وی افزود:ایران می خواهد با عربستان روابط صلح آمیز داشته باانجام گرفت و بدنبال حذف تنش های فی مابین هست دلیل که تنش های ناحیه ای به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی هست و در اثر این تنش ها جناب آقا ترامپ ۴۰۰ میلیارد دلار قرارداد نظامی و غیر نظامی منعقد می کند و هرچه ایران و عربستان پیوندهای افزایشی با یکدیگر برقرار و روابط صمیمی دو جانبه ای داشته با شند این اقدامات به نفع مصالح دو کشور و به نفع ثبات و صلح ناحیه و منجر به امنیت پایدار در ناحیه بدون حضور قدرت های فراناحیه ای و بطور خاص آمریکائی های می شود.

  • بازگشت انگلیس یعنی بازگشت نا امنی به ناحیه

صفوی در ادامه با حساس خواندن بازگشت انگلیس به خلیج فارس گفت:فرماندهی زمینی آمریکائی ها در کویت و فرماندهی هوایی آنها در قطر و فرماندهی دریایی آمریکا در بحرین مستقر هست و اخیرا به انگلیسی ها پایگاه مجدد در بحرین داده اند و پس از سال ۱۹۶۸ که انگلیسی ها از خلیج فارس بیرون رفتند ، بازگشت مجدد انگلیسی ها به پایگاه شان در بحرین یک مساله قابل تامل و قابل بررسی هست و روابط زیاد بالای انگلیس با بحرین و عربستان سعودی موضوعی قابل تامل هست و بازگشت انگلیس یعنی بازگشت نا امنی به ناحیه ، همانطور که آمریکائی ها با حضور خود در ناحیه باعث نا امنی و فروش میلیاردها دلار سلاح انجام گرفته هست .

سرلشکر صفوی در تشریح برتری های و موفقیت های ائتلاف ناحیه ای در مقابله با تروریست در برابر ائتلاف بین المللی گفت:در نا امن سازی و اعزام زیاد از ۹۰ هزار تروریست تکفیری و نا امنی که در سوریه زیاد از هفت سال طول کشید، ائتلافی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی و برخی از کشور های ناحیه ما از جمله سعودی ها برای ساقط کـــردن دولت قانونی بشار اانجام گرفت شکل گرفت و در مقابل این ائتلاف، ائتلاف ایران ، حزب الله لبنان ، دولت سوریه و بعدا با پیوستن عراقی ها به این ائتلاف و با دعوت ایران از دولت روسیه شکل گرفت و هم اکنون که اکثر مناطق سوریه بجر یکی دو نقطه آزاد و دولت بشار اسد تثبیت انجام گرفته هست ،ائتلاف ایران ، روسیه ، سوریه و عراق و حزب الله توانست ائتلاف قبلی را با شکست مواجه کند و این نشان دهنده آن هست که قدرت آمریکا رو به افول هست و دیگر آمریکا قدرت نخست جهانی و ابر قدرت نیست .

وی گفت:ائتلاف ایران توانست هم عراق و سوریه را به ثبات امنیتی برساند و این توطئه که عمدتا برای از بین بردن زیر ساخت های حیاتی عراق و سوریه طراحی انجام گرفته بود و در جهت امنیت سازی برای رژیم صهیونیستی بکار گرفته انجام گرفته بود را با شکست مواجه سازد، به صورت حتم در این مدت ۷ سال کاهش حادثه ای در سرزمین های اشغالی رخ نداد و در حقیقت رژیم صهیونیستی از اینکه کشورهای محور مقاومت مانند سوریه و حزب الله لبنان تضعیف شوند و خودش در امنیت بسر ببرد افزایشین سود را برد .

صفوی با اشاره به روندهای مورد نیاز بازسازی مناطق آسیب دیده در سوریه گفت:سوریه پس از داعش برای بازسازی زیر ساخت های حیاتی خود حداقل به ۴۰۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد و تقریبا اکثر منطقههای آن از بین رفته هست و در عراق نیز گاها همین شرایط را داریم .

  • محور ایران ، عراق و سوریه لبنان می تواند یک محور اقتصادی باانجام گرفت

سرلشکر صفوی در ادامه شرائط شکل گیری ائتلاف های ناحیه ای را معقول دانست و بیان کـــرد:شرائط موجود نشان می دهد که ائتلاف های ناحیه ای می تواند بهتر از ائتلاف های جهانی در ایجاد امنیت نقش ایفاء کند و حرکت عاقلانه ای هست اگر به سمت ایجاد ائتلاف های ناحیه ای برای ایجاد امنیت پایدار حرکت کنیم ، به صورت حتم سه حوزه سیهست خارجی ، اقتصاد و امنیت با یکدیگر ارتباط دارد و محور ایران ، عراق و سوریه لبنان می تواند یک محور اقتصادی هم باانجام گرفت .

وی افزود:اگر بتوانیم راه آهن را از مرز خسروی به بغداد و یا خرممنطقه به بصره متصل کنیم و راه آهن ایران ، عراق – سوریه به مدیترانه متصل گردد این یک مفهوم اقتصادی دارد که ما کشورهای آسیای میانه را مدیترانه متصل کـــرده ایم و این کشورها راه دریایی ندارند .همجنین محور ایران – عراق و سوریه مدیرترانه یک محور امنیتی هست و در مقابل خطراتی مثل رژیم صهیونیستی می توانیم از این محور امنیتی برای عمق بخشی وبرای دفاع و امنیت ملتمان بکار بگیریم ، از طرفی اگر بتوانیم حوزه گردشگری مذهبی و یا سیاحتی این تعداد کشور را با ایران مرتبط کنیم ، یعنی از لبنان و سوریه و عراق به ایران بیایند حوزه گردشگری این تعداد کشور می تواند منبع در آمد نیکوی برای کشور تامین کند ، به صورت حتم ۱۵ کشور همسایه ایران نیز می تواند سهم نیکوی در در آمد حاصل از گردشگری برای ایران تامین کند.

انتهای پیام/