resimkoy

ایجاد و ویرایش کانال های مورد علاقه خود را با ظرف

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

در اینجا من توضیح آنچه در لیست مورد علاقه است و چگونه آن را تجربه خود را بالا ببرد.

برگزیدهها فهرستها چه هستند؟

این ترکیب از کانال های مورد علاقه خود را است. شما می توانید ایجاد و تغییر لیست ها، افزودن و حذف کانال های که می خواهید. کانال های خود را می توان به تا چهار لیست گروه بندی.

 • هنگام استفاده از یک فهرست علاقه مندی ها، راهنمای برنامه و نمایش مرور بنر تنها کانال در لیست مورد علاقه. هنگامی که شما با استفاده از کنترل از راه دور و یا پایین ARROW برای تغییر کانال، گیرنده پرش کانال های که در لیست وجود ندارد.
 • لیست تمام چان شامل تمام کانال از جمله کانال های در اشتراک فعلی خود را. شما می توانید هر گونه تغییر در همه چان نیست.
 • این همه زیر لیست شامل تمام کانال در اشتراک خود را. شما می توانید هر گونه تغییر به فرعی را ندارد، به جز با تغییر اشتراک خود را.
 • لیست تمام HD شامل تمام کانال های HD در اشتراک خود را، و همچنین بیش از حد هوا کانال های دیجیتال اگر گیرنده شما به یک آنتن بیش از حد هوا متصل است.
 • هر کدام از این رنگ منحصر به فرد در راهنمای برنامه. شما همچنین می توانید هر یک از لیست یک نام بدهید. چهار فهرست به نام فهرست ۱، ۲، ۳، و ۴، تا زمانی که نام فهرست را تغییر دهید. لیست خالی است تا زمانی که شما کانال اضافه کردن به آنها.
 • اگر شما یک برنامه با استفاده از تم یا با وارد کردن یک شماره کانال با استفاده از کنترل از راه دور، آهنگ گیرنده به کانال برای آن برنامه یا نه که کانال فعال است را انتخاب نمایید.
 • شما می توانید بیش از حد هوا کانال در فهرست خود را، اگر یک آنتن بیش از حد هوا به گیرنده متصل است.

ایجاد و یا تغییر لیست مورد علاقه

 • شما می توانید ایجاد، اضافه کردن کانالها به، و حذف کانال. هنگام استفاده از تنها کسانی که کانال در فهرست شما در راهنمای و مرور برنامه بنر نشان داده شده است.
 • MENU را فشار دهید بر روی کنترل از راه دور خود را. Preferences را انتخاب کنید، و سپس علاقه مندی ها.
 • لیست است که شما می خواهید به تغییر را انتخاب کنید
 • را انتخاب کنید اصلاح فهرست
 • با استفاده از دکمه را انتخاب کنید، اضافه و یا حذف کانال از لیست.
 • انتخاب کنید انجام داده است

نامگذاری علاقه مندی ها

شما می توانید علاقه مندی های شما هر آنچه می خواهید، تا هشت حرف داشته است.

 1. منو را فشار دهید بر روی کنترل از راه دور خود را. Preferences را انتخاب کنید، و سپس مورد علاقه را انتخاب کنید.
 2. لیست است که شما می خواهید به تغییر نام را انتخاب کنید.
 3. را انتخاب کنید ویرایش نام
 4. نام
 5. را وارد کنید شما می خواهید

 6. انتخاب کنید انجام داده است

با استفاده از مورد علاقه های لیست

راهنمای مطبوعات برای باز کردن راهنمای برنامه. مطبوعات راهنمای دوباره برای انتخاب لیست مورد علاقه است. مطبوعات راهنمای بارها و بارها از طریق تمام موجود اسکن

توجه: راهنمای تنها در این روش کار می کند در صورتی که دکمه راهنما تحت MENU، ترجیحات، علاقه مندی ها، و گزینه های راهنمای انتخاب

نکات

 • دو لیست می تواند به همین نام دارند
 • با فشردن راهنمای به تغییر علاقه مندی ها لیست توابع تنها در صورتی که کانال به علاقه مندی ها اضافه شده اند، با فشار دادن سوئیچ راهنمای به لیست علاقه مندی ها. اگر شما یک لیست علاقه مندی ایجاد نکرده، با فشار دادن سوئیچ راهنمای گیرنده بین همه چان، فرعی، و تمام HD.

سوالات

چرا کانال های از دست رفته از راهنمای برنامه هستند؟

 • شما ممکن است یک لیست که حاوی این کانال نیست. راهنمای فشار دهید تا همه چان یا همه نمایش زیر.
 • شما ممکن است کانال های قفل شده و پنهان است.

این نکات کمک خواهد کرد افزایش تجربه کاربر با اجازه دادن به کاربران را برای جستجو پیدا کردن آنچه او است که به دنبال هر زمان از روز است.