resimkoy

ایام تشریق به نیکوی سپری انجام گرفت

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

ایام تشریق به نیکوی سپری انجام گرفت
به نقل resimkoy به گرازش از رویدادگزاری resimkoy، نصرالله فرهمند مدیرعملیات حج با اشاره به شرایط حجاج در عرفات اظهار داشت: امسال در عرفات شرایط معقولی داشتیم و زائران با بهره گیری از چادرهای جدید و شرایط بهتری که به لحاظ امکانات و سیستم سرمایشی فراهم انجام گرفته بود، با آرامش افزایشی به انجام امور معنوی خود در این سرزمین مقدس پرداختند.

وی به مرحله دوم ایام تشریق یعنی انتقال زائران از عرفات به مشعر اشاره کـــرد و گفت: به لطف خداوند انتقال زائران در این مرحله نیز به نیکوی انجام انجام گرفت و پس از وقوف در مزدلفه زائران راهی سرزمین منا انجام گرفتند.

مدیرعملیات حج اضافه کـــرد: در منا هم با توجه به اینکه کولرهای جدید در چادر‌ها به کار گرفته انجام گرفته بود، زائران شرایط اقامتی معقول تری یافتند تا آماده رمی جمرات شوند در حالی که سال‌های گذشته خرابی و ایراد سیستم‌های سرمایشی زائران را با مشکلاتی در منا مواجه می‌کـــرد.

فرهمند تصریح کـــرد: شب گذشته برای نخستین بار زائران وقوف اضطراری که می‌خوهستند بعد از ساعت ۲۴ روز یازدهم منا را ترک کنند، با ساماندهی معقول و دقیقی که انجام انجام گرفت، توسط ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از منا خارج و به مکه مکرمه منتقل انجام گرفتند.

وی خاطرنشان کـــرد: در روز پایانی ایام تشریق، امروز زائران در دو بخش برای رمی جمرات اعزام انجام گرفتند که بخش نخست از ساعت ۶ صبح تا سات ۱۰: ۳۰ بود و زائران پس از انجام رمی، با اتوبوس راهی مکه انجام گرفتند و بخش دوم نیز از ساعت ۱۴ برای رمی جمرات رفتند و از همان نقطه راهی هتل‌های محل اقامت خود در مکه مکرمه انجام گرفتند.

مدیر عملیات حج به تاثیر مثبت پلن زمانبندی برای رمی جمرات در حج امسال اشاره کـــرد و گفت: یکی از کارهای معقولی که امسال انجام انجام گرفت این بود که خروج زائران از چادرهای منا به سمت جمرات از راههای خاصی پلن ریزی انجام گرفته بود و بازگشت آن‌ها نیز تداخلی با راههای رفت نداشت.

فرهمند خاطرنشان کـــرد: سعودی‌ها برای بازگشت دو راه در نظر گرفته بودند که متاسفانه امکانات کافی نداشت و در پی مذاکرات فشرده مسئولان سازمان حج و دفتر نمایندگی ما در عربستان، درخوهست انجام گرفت که بازگشت زائران ایرانی منحصرا از یک راه انجام شود که امکانات بهتر و سایه معقول داشته باانجام گرفت و زائران به آن راه آشناتر باشند که خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام انجام گرفت این درخوهست مورد موافقت قرار گرفت و زائران به آسودهی توانستند پس از انجام رمی با آرامش تکمیل به چادرهای خود بازگردند.

انتهای پیام/