resimkoy

 امروز & # 39؛ شسته تا عاشقان

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اقیانوس پر از زندگی دریایی است و کسانی که می میرند تا در ساحل شسته شده و به توسط مرغ دریایی خوردند شود. این است که در جامعه بسیار متفاوت است. مردان و زنان اساسا دوستداران و زمانی که آنها دیگر قادر به بازی بازی های آنها از اقیانوس، رای دادند. و مانند شسته تا زندگی دریایی تبدیل شدن آنها به بی فایده به دیگران و حتی به خود. بسیاری از آنها به سمت چپ به خشک کردن در آفتاب داغ از روستاهای بازنشستگی. بقیه تنهایی در اتاق تاریک می میرند. اما خوشبختانه هیچ مرغ دریایی به آنها خوردن وجود دارد؛ آنها در قبور خاک سپرده شد.

زندگی عشق یک زن به یک کوتاه است، به ندرت او را می سازد عشق، بعد از پنجاه. یائسگی بافته شده است میل جنسی او و حتی اگر او می تواند تحریک مردان چند در دسترس وجود دارد. اما یک زن هنوز به او گفته شود که او جذاب و جنسی مطلوب است. همه زندگی خود را با او توسط مردان را تعقیب می شد و در حال حاضر او متوجه نیست. این سخت است برای او به اعتراف کند که او است تا به عنوان یک عاشق شسته شوند. او همه چیز را برای بازگرداندن نظر می رسد جوان او. اما جراحی و طراح پلاستیکی لباس ها را به این واقعیت است که او تمام شسته تا پنهان نمی کند. برخی از زنان نا امید صرف ثروت در خدمات قدمت امید به خوش شانس. اما طبیعت نمی توان معکوس کرد. روند پیری عوارض خود را گرفته است. آخرین راه حل برای یک زن است به یک همراه و همدم مرد پرداخت. اما تعداد کمی از زنان به آن به دلیل آن است آسیب به اعتماد به نفس خود را انجام دهد. خدمات اسکورت بسیار کمی دارند مشتریان زنان است. زنان نیاز به دوست داشته شدن آنها چه کسانی هستند و آنها به ندرت پرداخت gigolos.

.

مردان از نظر روانی و جنسی متفاوت تر از زنان است. آنها از طبیعت به بازی بازی های از زندگی در یک راه منحصر به فرد طراحی شده است. مردان باید در تلاش برای پیدا کردن یک نفس افزایش تجربه جنسی. که هدف اصلی آنها در زندگی است. یک مرد ثروتمند است هرگز شسته و خارج از بازی. زنان جام دسترس او هستند تا او مرده است. مرد معمولی نیز می تواند در بازی به عنوان طولانی باقی بماند به عنوان او می تواند یک زن تحریک جنسی که می تواند نفس خود را افزایش پیدا اما این مشکل است زمانی که انتخاب محدود است. بازندگان مطلق مردان فقیر و ساده می باشد. آنها تبدیل به شسته تا در اوایل زندگی تنها امید آنها برای به دست آوردن یک شغل پرداخت خوب و لذت بردن از یک ضمیر افزایش تجربه جنسی. یک مرد مهم نیست خرج کردن پول در یک زن اگر او می شود چه او بخواهد. بیشتر زنان می مهربانی خود بازگشت و آنچه که او نیاز او بدهد، اما تعداد کمی خواهد نفس خود را افزایش دهد. فقط یک زن جذاب که می توانید انجام دهید. استراحت در بیشتر روابط است توسط زن باعث به ناتوان از تقویت نفس انسانهای او. نتیجه این است که مرد خسته با او است. جدایی شوید که به دنبال است. این امر همیشه قانون طلایی بوده است و آن تغییرناپذیر است.

شسته تا مردان و زنان زندگی دریایی را دوست ندارد، آنها مرغ دریایی را به آنها ناپدید ندارد. یک واقعیت جدید در دسترس می شود. این جهان پنهان است از ناخواسته است. بخت و اقبال آنهایی که پیدا کردن یک جامعه بازنشستگی یا مرکز سالمندان که آنها را مشغول نگه می دارد. اما بدون عرصه های اصلی زندگی آن همه تقلید است. یک بازی از کارت و یا بازی یکنوع بازی شبیه لوتو هرگز نمی تواند شادی جوانان را جایگزین کنید. ترین خود را به زندگی در خط آهسته استعفا کرده اند و به ترتیب زندگی می کنند. دیگران را برای آخرین نی درک کنید و سعی کنید برای پیدا کردن یک رابطه. اما برای یک زن است که به نظر می رسد او و یا یک مرد بدون پول از دست داده غیر ممکن است. طبیعت آنها ساخته شده است هر دو ناسازگار است. این یک داستان غم انگیز است اما آنها هنوز هم قلعه بیش از شسته شدن زندگی دریا هستند.

طبیعت بسیار هوشمندانه است، آن را طراحی یک زن که به عشق خود را به بهترین ارائه دهنده. در این راه شانس زنده ماندن فرزندانش را افزایش خواهد یافت. اگر او عشق خود را به فقرا و ضعیف نگه می دارد آنها را از گرسنگی می میرند. این طراحی از طبیعت است در زنان از دوران مدرن دیده می شود. اما امروز & # 39؛ زنان به شکارچیان برای مواد غذایی، تنها مردان هستند که قادر به بدست آوردن یک زندگی مناسب و معقول جلب نکرده است. این غیر ممکن است برای یک مرد ثروتمند به یک کمبود زنان در اتاق خواب خود. عشق زنان پول خود را و مهارت خود را در گرفتن آن. فقیر و ضعیف هنوز هم از بازی بسته شد. آنها چیزی برای ارائه یک زن. زن شکارچی همیشه در شکار برای یک ارائه دهنده خوب خواهد بود. برخی شکار حتی اگر آنها پول خود را. که طبیعت غیر قابل تغییر است. است وجود دارد هیچ مشکلی با این الگوی زنان و # ۳۹؛ رفتار، چرا که بدون آن بشریت متوقف به وجود داشته.

باهوش طراحی از طبیعت به نصب در مردان "نفس جنسیت تقویت کننده" بود. این نیروهای به مردان ترجیح می دهند زنانی که بلند اعتماد به نفس خود. در این راه زنان جذاب ترین برای پرورش انتخاب شده است. این روش برای فرزندان زیبا است. یک زن ساده هرگز نمی تواند اعتماد به نفس انسانهای بلند توسط مناقصه جنسی او به تنهایی، او فقط می تواند آن را کاهش دهد. حتی یک زن جذاب می توانید خاموش کردن یک مرد اگر او زخمی نفس خود را. زن ایده آل برای یک مرد می تواند یک زن است که به طور مداوم باد نفس خود را. اما این غیر ممکن است. به همین دلیل است مردان همیشه در شکار برای یک "نفس جنسیت تقویت کننده"

کلمه "عشق" شده است را به زبان انسان یکپارچه به اشتباه و طبیعت لباس مبدل & # 39؛ هدف. مردم ترجیح می طبیعت & # 39 درک نمی کنید رویکرد مستقیم به زندگی است. انگیزه خود پسندی و خودخواهی که رابطه را تشکیل می دهند در حال حاضر "عشق" نامیده می شود. من فکر می کنم این امر می تواند پیشرفت در مسیر درست اگر حقیقت شناخته می شد و پذیرفته شده است.