resimkoy

 افزایش درآمد شما و افزایش مشتریان با وبلاگ

۱۸ تیر ۱۳۹۶

آیا تا به حال احساس می کنید که فقط به اندازه کافی درباره Blogging می دانید که خطرناک باانجام گرفت؟ اجازه دهید ببینیم آیا می توانیم برخی از شکاف ها را با آخرین هشدارات از کارشناسان وبلاگنویسی پر کنیم؟

وبلاگ نویسی یک مفهوم هست که در اواخر دهه ۹۰ آغاز انجام گرفت. این شیوه یک راه برای نظر دادن به یک صفحه وب موجود، فرصتی برای بازدیدکنندگان و خوانندگان هست تا واکنش نشان دهند یا صدای یک نظر را در این صفحه داشته باشند. آنچه که به عنوان یک تفسیر تک تک شروع انجام گرفته هست به صفحات شخصی تبدیل انجام گرفته هست که فقط درباره هر چیز و همه چیز تحت خورشید هست. با ادامه حرکت به سمت جلو، تبلیغات آنلاین به پتانسیل وبلاگ کمک می کند. در این مکان ۵ دلیل برای اینکه شما باید از وبلاگ نویسی به عنوان یک ابزار بازاریابی اینترنتی هستفاده کنید.

۱٫Blogging ساده هست. ساده ترین راه برای گرفتن قطعه خود در شبکه از طریق وبلاگ نویسی هست. هیچ مهارت لازم نیست … به طور متوسط ​​بزرگسالان می توانند بخوانند و تایپ کنند یا حداقل روی یک موش کلیک کنند. آن را مانند یک قطعه مجازی از مجله قرار دهید و فقط ایده ها، تجربیات، محصولات جدید خود را بنویسید و امیدوار باشید که حقیقت در پشت مقالات شما ظاهر شود و خواننده خود را نیز مورد تحسین خود قرار دهد. اگر شما یک کامپیوتر و یک اتصال به اینترنت دارید (چه کسی نمی کند؟) پس می توانید وبلاگ و تبلیغ کنید.

۲٫ وبلاگ نویسی معتبر هست. در این روز و سنی که تبلیغات ما خانومدگی ما را جذب می کند، اعتبار مسؤولین را مورد بررسی قرار می دهیم. ادعاها. با این حال، در وبلاگ ها، افراد واقعی تجربیات خانومدگی واقعی خود را، که توسط تبلیغات پرداخت می شوند، به اشتراک می گذارند. خواندن وبلاگ ها در مورد هستفاده از محصول دست نخست، مانند صحبت کـــردن با افراد درباره تجربه دست نخست هست. شما قطعا می خواهید یک محصول محاکمه انجام گرفته را آزمایش کنید.

۳٫ وبلاگ نویسی رایگان هست. از آنجا که وبلاگ نویسی هنوز به عنوان رسانه اصلی تبلیغات آنلاین ثابت نانجام گرفته هست، افزایش سایت ها آن را بعنوان چیزی برای افزایش ابزارهای بازاریابی فعلی و سپس ارائه آن به صورت رایگان می بینند. هر فرصتی برای webtime رایگان قطعا پاداش به ویژه برای کسب و کار که در حال راه اندازی هست. نیازی به گفتن نیست که صفحات وبلاگ پرداخت انجام گرفته می توانند درآمد افزایشی کسب کنند.

۴٫ اعتبار ساختمان های وبلاگنویسی. همانطور که شما افزایش و افزایش به نوشتن تجربیات خود را در یک محصول یا صنعت خاص، خوانندگان خود را متوجه شوید که آنها می توانند به پست های خود را برای نیازهای هشدارات خود را بستگی دارد. به همین ترتیب، شما به آن متخصص می شوید؛ در نتیجه، خوانندگان افزایش از سایت شما بازدید می کنند و افزایش وبلاگ نویسان به وبلاگ شما پیوند دارند. به عنوان شرکت ها و سازمان های حرفه ای متوجه رانجام گرفت پایه خوانندگان خود می شوند، ممکن هست آنها به زودی با شما در تبلیغات در صفحه وبلاگ خود تماس بگیرند یا شما را وابسته به شما، که برای هر ارجاع تولید انجام گرفته از سایت وبلاگ شما پرداخت می شود.

۵٫ وبلاگ نویسی بازار خود را ایجاد می کند. به هستثنای اینکه شما یک ستاره هالیوودی هستید، احتمالا تنها مامان شما پست های شما را می خواند. مامان دوستان زیادی دارد، بنابراین او به دوستانش می گوید که سایت وبلاگ شما جالب هست. اما شما نباید به مامان بستگی داشته باشید تا پایه خواننده خود را افزایش دهید. نگاهی به روش های زیر برای ساختن بازار خود از طریق وبلاگ نویسی:

دانش می تواند به شما یک مزیت واقعی به شما بدهد. برای اطمینان از اینکه شما درباره Blogging تکمیلا مطلع هستید، خواندن را ادامه دهید.

– با هستفاده از ایمیل شما. امروز وبلاگ نویسی به سرعت و به طور موثر رسیدن و گسترش بازار به نفع محبوبیت ایمیل هست. در این سن از سرعت و دسترسی سریع، ورود و دانلود ایمیل به سادگی طولانی تر از کلیک کـــردن به یک سایت وبلاگ هست. اجازه دهید سایت خود را با هستفاده از یک پیام کوتاه کوتاه به عنوان تیزر به سایت وبلاگ شما کشف کنند. اگر ایمیل شما در یک موضوع تکمیلا متفاوت باانجام گرفت، از امضای ایمیل خود برای پیوند دادن به سایت هستفاده کنید.

– با هستفاده از اشتراک. راه آسان برای دریافت ایمیل خوانندگان شما این هست که آنها را به اشتراک بگذارید در وبلاگ شما. برخی از هشدارات منحصر به فرد را برای مشترکین خود نگه دارید تا خوانندگان را مجذوب خود کنید تا ایمیل خود را به اشتراک بگذارید. فقط در هستفاده از آدرس ایمیل خود مسئولیت داشته باشید، به عنوان آخرین چیزی که میخواهید، یک نظر در بلاگ شما هست که شما هرخانومامه هستید.

– درک خوانندگان شما. انجام یک نظرسنجی ساده برای خوانندگان خود برای درک مشخصات و تنظیمات تبلیغاتی خود. از مصرف کنندگان بپرسید که به شما در مورد یک پست، یک پیوند تبلیغاتی یا محاکمه ای که به اشتراک گذاشتید، بازخوردی بدهید. به این ترتیب، مانند مصاحبه با خوانندگان شما بدون تعهد و نفوذ مصاحبه چهره به چهره هست.

– با پیوستن به یک شبکه وبلاگ. شبکه ای از وبلاگ ها می تواند مجموعه ای از سایت های وبلاگ هست که صنعت، علاقه، پایگاه هشداراتی، حالت پرداخت و غیره را به اشتراک می گذارد. مصرف کنندگان اعتبار و آسودهی را در کلیک کـــردن بر روی یک پیوند به تعداد وبلاگ نویس واقعی در مورد یک موضوع واحد پیدا می کنند. واضح هست که افزایش وبلاگ نویسان بهتر از آن هستند.

-با هستفاده از RSS. RSS امروزه سریعترین فناوری در حال رانجام گرفت در اینترنت هست. به همین ترتیب، داشتن خوراک RSS به وبلاگ شما قطعا یکی دیگر از ابزار ایجاد آگاهی برای پایگاه خوانندگان شما هست. داشتن انواع فید ها می تواند علاقه مند به سایت وبلاگ شما باانجام گرفت.

به طور موثر با هستفاده از وبلاگ نویسی به عنوان یک ابزار بازاریابی اینترنتی، کسب و کار خود را افزایش دهید.