resimkoy

اعطای تسهیلات به سربازان زلزله زده

۳۰ آبان ۱۳۹۶

اعطای تسهیلات به سربازان زلزله زده

به نقل resimkoy، ستاد کل نیروهای مسلح مصوبات مقام معظم رهبری درباره وضعیت سربازان زلزله‌زده کرمانشاه صادر کـــرد؛ در این هشداریه آمده؛

ضمن عرض تسلیت به هموطنان زلزله‌زده کرمانشاه که عزیزان خود را از دست داده‌اند و آرزوی صبر و سلامتی که در این حادثه مصدوم انجام گرفته‌اند بنا بر پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، تسهیلاتی برای کارکنان وظیفه این مناطق در نظر گرفته انجام گرفته هست.

مشروح این تسهیلات به شرح ذیل هست:

الف: به سربازان درحال خدمت در زمان وقوع زلزله (حین خدمت و تعلیم) اعزامی از مناطق فوق که خانواده آن‌ها در مناطق زلزله‌زده سکونت داشتند و به افراد خانواده و واحدهای مسکونی‌شان برابر تأیید هیئت رسیدگی به موضوع ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، ۴۰ درصد و یا بالاتر صدمه وارد انجام گرفته به مدت سه ماه مرخصی اضطراری داده شود و این مدت جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود و کسانی که بعد از شنیدن رویداد زلزله بدون اخذ مرخصی، خدمت را ترک کـــرده‌اند در صورتی که متحمل آسیب جانی و مالی (تخریب ۴۰ درصد و یا بالاتر واحد مسکونی) انجام گرفته‌اند در شمول مرخصی یاد انجام گرفته قرار گرفته و بقیه افراد پس از مراجعه به محل خانومدگی و هشدار از وضعیت خانواده باید پس از ۱۰ روز به محل خدمت خود مراجعه کنند و این ۱۰ روز جزو مرخصی هستحقاقی آن‌ها محسوب می‌شود.

ب: سربازانی که خانواده آن‌ها در محل زلزله‌زده سکونت داشته و به سبب این زلزله آسیبی به افراد خانواده و یا واحدهای مسکونی آن‌ها (تخریب ۴۰ درصد و یا بالاتر) وارد انجام گرفته، به نزدیک‌ترین یگان نظامی یا انتظامی محل سکونت خانواده منتقل شوند.

ج: اعزام مشمولان منطقهستان‌های زلزله‌زده که آسیبی به افراد خانواده یا به واحدهای مسکونی آن‌ها به میزان ۴۰ درصد یا بالاتر وارد انجام گرفته، به مدت یک سال به تعویق می‌افتد و نیروهای مسلح نیز نیروهای اختصاص‌یافته را تا ۲۹ اسفند امسال پس از طی مدت تعلیم نظامی در نزدیکترین یگان نظامی یا انتظامی محل سکونت خانواده بکارگیری می‌کنند.

  • د:مشمولان و سربازان زیر با تشخیص هیئت رسیدگی موضوع ماده ۲۴ قانون وظیفه عمومی از انجام و یا ادامه خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

۱ / کسانی که پایان یا حداقل ۲ نفر از اعضای درجه یک خانواده خود را از دست داده‌اند.

۲ / کسانی که سرپرست خانواده را از دست داده و یا سرپرست خانواده به دلیل معلولیت ناشی از زلزله قادر به اداره امور خود نباانجام گرفت و فرخانومد دیگری که سرپرستی خانواده ا. برعهده بگیرد در هستان حضور نداشته باانجام گرفت.

۳ / سربازان متأهل دارای فرخانومد که همسر و یا فرخانومد خود را از دست داده و یا همسر به دلیل معلولیت قادر به اداره امور خانواده نباانجام گرفت.

۴ / سربازان متأهلی که به دلیل از دست دادن پدر و پدر همسر (هر دو) همسرشان در محل حادثه، بی‌سرپرست باانجام گرفت.

۵ / سربازان متأهلی که منزل مسکونی‌شان قابل سکونت نبوده و از بین رفته محسوب شود.

  • هیئت رسیدگی به ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی با حضور این افراد تشکیل می‌شود:

الف: بخانجام گرفتار محل یا نماینده او.

ب: مدیر وظیفه عمومی محل یا نماینده وی.

ج: نماینده دادستان منطقهستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه، نماینده دادگاه.

د: نماینده سپاه پاسداران محل.

هـ: یک نفر نماینده شورای اسلامی منطقهستان یا شورای اسلامی بخش یا منطقه.

انتهای پیام/