resimkoy

اعترافات قاتلی که سر پسر و عروسش را برید+تصویر

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اعترافات متهم پرونده سرهای بریده شیخ بهایی+تصویر

مجله اینترنتی resimkoy ؛ روز گذشته و پس از گذشت تعداد روز از ماجرای پیدا انجام گرفتن سرهای بریده یک خانوم و آقا در یوسف آباد پایتخت بلاخره پلیس توانست قاتل و متهم این پرونده را پیدا کند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت جزئیاتی افزایش از پرونده کشف سرهای بریده انجام گرفته در خیابان شیخ بهایی را تشریح کـــرد.

به
گزارش ایسنا، سرهنگ حمید مکرم با بیان اینکه پیرآقا دستگیر انجام گرفته، ناپدری
مقتول و همسرش بوده گفت: عصر روز گذشته در جریان بازدید سردار رحیمی
فرمانده انتظامی پایتخت بزرگ از پلیس آگاهی پایتخت، وی با متهم صحبت کـــرده و
او اعتراف کـــرد.

متهم در اعترافاتش به کارآگاهان
گفت: از مدت ها قبل با فرخانومد خوانده‌ ام بهرام اختلاف داشتم چون او معتاد
انجام گرفتید به شیشه و کراک بود و پایان وسایل خانومدگی‌ام را می فروخت. قالی، طلا،
نقره، وسایل زینتی، هرچیزی که در خانه قابل فروش بود می‌برد و می‌فروخت. ما
بچه‌دار نمی‌انجام گرفتیم و بهرام فرخانومد خواهر همسرم بود که ما از کودکی او را به
خانه خود آورده و بزرگ کـــرده بودیم . از تعداد روز پیش از جنایت، تنش و درگیری
میان ما افزایش انجام گرفت طوری که بهرام حتی همسرم را کتک زد و به همین علت همسرم
را روز یکشنبه هشتم آقاادماه به خانه خواهرش فرستادم و من با بهرام و همسرش
در خانه تنها انجام گرفتیم.

اعترافات قاتلی که سر پسر و عروسش را برید+تصویر
متهم ادامه داد: همان روز
 بهرام مجدد شروع به فحاشی و شکستن در و یوار کـــرد. به آشپزخانه رفت و
می‌خوهست برگردد به اتاق خودش که من در را باز کـــردم و سریع تیراندازی کـــردم.
 او روی زمین افتاد. رفتم جلو و تیر دوم را به سرش زدم. خانوم بهرام با شنیدن
صدای تیراندازی آمده بود که ببیند چه انجام گرفته، تا از لای در بیرون آمد با تیر
به سینه‌اش زدم. رفت و افتاد روی تخت؛ تایمی رفتم داخل دیدم روی تخت افتاده
که تیر دوم را به سرش زدم و کارش پایان انجام گرفت. بعد با اره برقی  که از قبل در
خانه بود شروع کـــردم به تکه‌تکه کـــردن بدن‌هایشان و … . از روز جنایت در
خانه تنها هستم و موضوع را به هیچ کس نگفتم و از آن روز همسرم هنوز به منزل
نیامده هست.

براساس اعلام مرکز هشدار‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم
، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت بزرگ‌، با اعلام این رویداد
گفت : با اعتراف صریح متهم به ارتکاب هر دو جنایت ، قرار بازداشت متایم از
سوی بازپرس محترم پرونده صادر و متهم برای انجام تحققات تکمیلی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی پایتخت بزرگ قرار گرفت.