resimkoy

اصول بازاریابی اخلاقی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای تشویق رفتار اخلاقی در گروه های بازاریابی خود را، شما یک مجموعه ای از دستورالعمل برای مدیریت شبکه توزیع و کالا قیمت گذاری شرکت خود را توسعه داده اند.

بازاریابی اخلاقی می تواند به عنوان تعریف روندی که طی آن شرکت های تولید منافع مشتری در محصولات / خدمات، ساخت قوی منافع مشتری / روابط، و ایجاد ارزش برای همه ذینفعان با ترکیب ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در محصولات و تبلیغات. در واقع، بازاریابی اخلاقی مربوط به یک واکنش زنجیره ای از اصول اخلاقی که کلی نگر به همه جنبه های فرآیند بازاریابی یک شرکت جریان، از تحقیقات بازار به فروش مشتری نهایی است. البته این کار ارزشمند است، از آن آسان است.

پاتریک مورفی، ژن Laczniak، نورمن بویی، و توماس کلاین، نویسندگان بازاریابی اخلاقی ، حفظ سختی گر چه هنر راهنماهای اخلاقی برای سازمان . در محیط رسوایی امروز، تاکید بیشتر است در هر دو کسب و کار و دولت قرار داده شده است به تصویب قوانین، مقررات، و سهل انگاری ها برای محافظت از ذینفعان. در نشان دادن آثار بازاریابی چگونه اخلاقی است. من وانمود خواهد کرد که یک مدیر بازاریابی توسعه استانداردهای برای رفتار اخلاقی در سازمان خود من. توجه به این سناریو، من مجموعه ای از دستورالعمل برای مدیریت شبکه توزیع و کالا قیمت گذاری این شرکت را توسعه داده اند. در زیر مجموعه ای اخلاقی دستورالعمل برای کارکنان است:

  1. کارمندان انتظار می رود برای درمان هر یک دیگر، مشتریان، اتحاد کسب و کار، و سایر ذینفعان با عزت و احترام
  2.  

  3. همه کارکنان و تامین اعضای زنجیره باید قوانین و مقررات را رعایت کنند.
  4.  

  5. این سازمان مسئول ارائه یک محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان است. با این حال، هر کس مسئول رفاه شخصی خود و حفاظت از محیط زیست است.
  6.  

  7. همه رفتار اخلاقی خواهد شد با روند و در مد محترم گرفته شده است. با این حال، اقدامات تلافی جویانه برای بالا آوردن مسائل اخلاقی تحمل نخواهد شد، با نتیجه از فسخ فوری اشتغال است.
  8.  

  9. همه کارکنان مورد نیاز برای جلوگیری از تضاد منافع بین تعهدات شرکت خود و امور شخصی خود.

با این حال، آن است که به اندازه کافی به زور دستورالعمل هایی را در کارکنان است. در حالی که انجام طیف توسعه استاندارد های اخلاقی، کارکنان باید بخشی از فرآیند باشد اگر شما واقعا می خواهید کارمند فروش در. در واقع، تعامل ذینفعان یک عنصر مهم از رفتار اخلاقی برای سازمان است. کارمندان نیاز به درک اهمیت ایجاد روابط خوب با همه ذینفعان، نه فقط مشتریان. مورفی، Laczniak، بووی و کلاین بیشتر توجه داشته باشید که اگر تصمیم گیری اخلاقی در درون سازمان بازاریابی رخ می دهد، مدیران باید یک فرهنگ سازمانی مهمان نواز به چنین نتایجی را شکل دهند. درک و تصدیق مشارکت ذینفعان، مانند مشتریان و کارکنان، در توسعه استانداردهای اخلاقی به سازمان در موفقیت پایدار بیشتر در آینده کمک کند. من مشتاقانه منتظر نظرات خود را در این دستورالعمل اخلاقی

© ۲۰۱۳ توسط Daryl دی گرین

مرجع:

مورفی، ص، Laczniak ، G.، بویی، N.، و کلاین، T. (2005). بازاریابی اخلاقی . آپر سیدل ریور، نیوجرسی: پیرسون سالن