resimkoy

احتمال افزایش قربانیان به علت دفن بدون گواهی زیاد

۷ آذر ۱۳۹۶

احتمال افزایش قربانیان به علت دفن بدون گواهی زیاد
به نقل resimkoy، اسماعیل نجار در این باره گفت: پس از وقوع زلزله برخی رویداد‌ها حاکی از این بود که تعدادی از جانباختگان بدون دریافت گواهی فوت و مجوز پزشکی قانونی توسط اقوامشان به خاک سپرده انجام گرفته اند که در همین رهستا کمیته‌ای برای تحقیق در این خصوص و شناسایی این اجساد با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، بخانجام گرفتاری ها، ثبت احوال و … تشکیل انجام گرفت.

وی با بیان اینکه با فعالیت این کمیته در روز گذشته نیز اجساد ۲۵ نفر از افرادی که بدون گواهی فوت دفن انجام گرفته بودند، شناسایی و برایشان گواهی صادر انجام گرفت، گفت: فعالیت این کمیته همچنان ادامه دارد و ممکن هست در روزهای آتی نیز تعداد افزایشی از این اجساد شناسایی شوند.

نجار آخرین آمار قربانیان زمین لرزه کرمانشاه را ۴۸۳ نفر اعلام کـــرد و افزود: احتمال دارد که تعداد نفری هم به این تعداد از قربانیان اضافه شود، اما در حال حاضر آمار حتمی ما ۴۸۳ نفر هست، اما این آمار، آمار قطعی نیست.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اینکه آیا ممکن هست جسد برخی جانباختگان همچنان در زیرآوار مانده باانجام گرفت گفت: احتمال این موضوع خیلی خیلی کم هست، از کاهش از ۲۴ ساعت پس از وقوع زلزله و حوالی ساعت ۱۵ روز نخست دیگر هیچ مورد جانباخته یا مجروحی در زیرآوار نداشته ایم و برهمین اساس نیز پایان عملیات جستجو را اعلام کـــردیم.

نجار درباره وضعیت فعلی مناطق زلزله زده نیز گفت: با توجه به سرمای هوا در این مناطق اقداماتی برای اسکان متایم زلزله زدگان در حال انجام هست و دستگاه‌های امدادی و نظامی همچنان در این مناطق حضور دارند.

انتهای پیام