resimkoy

اجزای اساسی سیستم های سلولی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱٫ مقدمه

سیستم های سلولی مختلف در جهان، مانند GSM و CDMA وجود دارد. طراحی این سیستم های سلولی پیچیده است اما معماری ترین سیستم های سلولی را می توان به شش جزء اساسی شکسته.

در این مقاله، من شش اجزای اساسی است که می تواند در بسیاری سیستم های سلولی یافت نشان می دهد.

۲٫ شش اجزای اصلی سیستم های سلولی

معماری ترین سیستم های سلولی را می توان به شش مؤلفه زیر تقسیم کرد:

یک) ایستگاه موبایل (MS)

یک ایستگاه تلفن همراه است که اساسا یک / دستگاه های بی سیم تلفن همراه است که شامل یک واحد کنترل، فرستنده و گیرنده و سیستم آنتن برای داده ها و انتقال صدا. برای مثال، در شبکه های GSM، ایستگاه تلفن همراه از تجهیزات همراه (ME) و سیم کارت است.

ب) رابط هوا استاندارد

سه پروتکل های واسط هوایی اصلی و یا استانداردهای وجود دارد : دسترسی به بخش فرکانس متعدد (FDMA)، زمان دسترسی چندگانه تقسیم (TDMA) و دسترسی چندگانه تقسیم کدی (CDMA). این استانداردها در واقع کنترل دسترسی متوسط ​​(MAC) پروتکل هایی است که تعریف قوانین برای اشخاص برای دسترسی به رسانه ارتباطی.

این استانداردهای رابط هوا اجازه می دهد بسیاری از کاربران تلفن همراه به اشتراک بگذارید به طور همزمان مقدار محدود از کانال های رادیویی.

ج) ایستگاه پایه (BS)

یک ایستگاه پایه یک ایستگاه ثابت در یک سیستم تلفن همراه مورد استفاده برای ارتباطات رادیویی با واحد تلفن همراه است. آنها از کانال های رادیویی و فرستنده و آنتن گیرنده نصب شده بر روی یک برج تشکیل شده است.

د) پایگاه داده ها

یکی دیگر از جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم سلولی پایگاه های داده است. پایگاه داده ها استفاده می شود برای پیگیری از اطلاعات مانند صدور صورت حساب، محل تماس گیرنده، داده مشترک، و غیره هستند دو پایگاه داده اصلی به نام خانه محل ثبت نام (HLR) و محل سکونت بازدید کنندگان ثبت نام (VLR) وجود دارد. به HLR شامل اطلاعات از هر مشترک که در همان شهرستان به عنوان مرکز سوئیچینگ موبایل (MSC) ساکن است. VLR اکثرأ به طور موقت از اطلاعات را برای هر مشترک بازدید در منطقه تحت پوشش یک MSC ذخیره می کند. بنابراین، VLR پایگاه داده است که پشتیبانی از رومینگ قابلیت است.

ث) مکانیزم امنیتی

مکانیسم امنیتی است برای تایید است که یک مشترک خاص مجاز به دسترسی به شبکه و همچنین به تصدیق صدور صورت حساب .

دو پایگاه داده مورد استفاده برای مکانیزم های امنیتی وجود دارد: تجهیزات شناسایی ثبت نام (EIR) و مرکز احراز هویت (AUC). در EIR شناسایی سرقت رفته و یا متقلبانه گوشی های که داده ها هویت که با اطلاعات موجود در هر دو HLR و یا VLR مطابقت ندارد انتقال تغییر داده است. سطح زیر، از سوی دیگر، مدیریت رمزنگاری واقعی و تایید از هر مشترک.

ج) دروازه

جزء نهایی پایه یک سیستم سلولی دروازه است. دروازه لینک های ارتباطی بین دو سیستم بی سیم و یا بین سیستم های بی سیم و سیمی است. دو اجزای منطقی در داخل دروازه وجود دارد: مرکز سوئیچینگ موبایل MSC و تعامل تابع (IWF)

از MSC متصل ایستگاه پایه تلفن همراه و ایستگاه های تلفن همراه به شبکه تلفن عمومی (PSTN) و یا دیگر MSC است. این شامل پایگاه داده EIR.

در IWF ایستگاه پایه تلفن همراه و ایستگاه های تلفن همراه به اینترنت متصل و انجام ترجمه پروتکل در صورت نیاز.

۳٫ نتیجه گیری

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای مقدماتی به معماری از یک سیستم سلولی معمولی و شناسایی شش جزء اساسی که در اکثر سیستم های تلفن همراه. این مقاله ارائه می دهد بینش نسبت به چگونه یک سیستم سلولی اگر چه سیستم های مختلف سلولی طراحی شده است ممکن است تغییرات در پیاده سازی خود را دارند.