resimkoy

 آیا یک جستجوی شغلی LinkedIn برای شما کار می کند؟

۹ تیر ۱۳۹۶

اکثر ما شبکه اجتماعی نسبتا بزرگ دارند، چه در فیسبوک یا توییتر، یا در یکی دیگر از وب سایت های رسانه های اجتماعی. با این حال، هنگامی که به دنبال یک کار یا پیشرفت حرفه ای خود به نوعی، شما می خواهید مطمئن شوید که خانومدگی اجتماعی خود را از خانومدگی حرفه ای خود جدا انجام گرفته هست، و به همین دلیل یک جستجوی شغلی LinkedIn زیاد مفید هست.

این چه چیزی هست؟

اگر قبلا از LinkedIn هستفاده نکـــرده اید، باید بدانید که این یک ابزار رسانه های اجتماعی هست که واقعا برای پیگیری شبکه اجتماعی افراد حرفه ای، به جای خانواده و دوستان شما. کافی هست بگوئید که هیچ گیم هایی در LinkedIn وجود ندارد، شما تصویر های احمقانه از خودتان را قرار ندهید و پست نمی کنید.

نحوه ساخت شبکه شما

اگر شما علاقه مند به انجام جستجوی جستجوی LinkedIn هستید ، سپس نخستین چیزی که باید انجام دهید این هست که پروفایل آنلاین خود را ایجاد کنید، رزومه ایجاد کنید و فقط آنچه را که شما دنبال آن هستید پست کنید. سپس، شما می خواهید ارتباط برقرار کـــردن با افراد در صنعت خود، کسانی که ممکن هست در گذشته کار کـــرده باشید و کسانی که در حال کار با آنها هستید، شروع کنید.

LinkedIn، جستجوی مجموعه های قدیمی را زیاد آسان می کند و ممکن هست شما به سرعت در مورد اینکه شما می توانید شبکه خود را رانجام گرفت دهید، با توجه به این که زمانی که شما با یک فرد مرتبط هستید، شگفت زده خواهید انجام گرفت به دوستان یا مجموعه های خود، زیاد از حد.

این کار به شما در یافتن کار کمک می کند؟

حیاتی هست که به یاد داشته باشید که شایع ترین شیوه ای که افراد در این عصر الکترونیک کار می کنند از طریق از دهان اگر به شخصه که کارمند می داند به انجام گرفتت توصیه می شود، شانس افزایشی برای گرفتن شغل از هر شخص دیگری دارد. راه اصلی انجام جستجوی جستجوی LinkedIn این هست که هر کس در حلقه ی دوستان شما می داند چه چیزی را دنبال می کند و سپس می تواند هشدارات شما را به طور مرتب (به انجام گرفتت توصیه می شود!) به کالج های خود منتقل کند.

آیا آقام ارسال فرصتهای شغلی وجود دارد؟

چیز دیگری که زیادی از آقام نمیدانند این هست که زیادی از افرادی که در موقعیت هستخدام قرار دارند، فرصت های شغلی خود را به طور مستقیم در نمایه خود ارسال می کنند و یا آن را برای دوستان خود در LinkedIn ارسال می کنند. دلیل این که این روش زیاد موفق برای گرفتن هستخدام جدید هست، زیرا شما قبلا می دانید که افرادی که با آنها تماس می گیرید، به انجام گرفتت توصیه می شود که توسط فردی که می شناسید و از آنجایی که همه شما تقریبا در همان تجارت هستید، درخوهست کار که واضح هست واجد شرایط هست.

جستجوی شغلی LinkedIn یک راهکار مقرون به صرفه برای یک کارمند برای یافتن کارمند جدید هست و این یکی از ساده ترین راه برای کارمند بالقوه برای پیدا کـــردن شغل هایی هست که قبلا آنها واجد شرایط بوده اند.