resimkoy

آیا شما اهداف خود را در شبکه های دانستید؟

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

شبکه خیلی بیشتر از جمعی

شبکه گاه به گاه مشاهده شبکه به عنوان یک شکل از معاشرت بدون تمرکز و بدون اهداف. شبکه موثر آن را به عنوان ساختمان سازی رابطه با اهداف و مقاصد بسیار روشن است.

شبکه های کسب و کار، مانند هر فعالیت کسب و کار دیگر، باید یک استفاده مولد از زمان. به حداکثر رساندن اثر شبکه خود را، شما باید در نتیجه به وضوح اهداف و مقاصد خود را تعریف

پس از برخی از اهداف مشترک برای شبکه تجاری عبارتند از:

گسترش قرار گرفتن در معرض خود را در بازار و ایجاد یک مثبت تصور در عنوان بسیاری از مردم در جامعه کسب و کار خود را به عنوان امکان پذیر است.

شناسایی کسانی که چشم انداز که ممکن است برای محصولات یا خدمات خود را

ایجاد روابط با کسانی که ارائه محصولات یا خدمات که ممکن است از ارزش به شما و یا مشتریان خود را.

ایجاد روابط با کسانی که ممکن است ارجاع و یا شرکای استراتژیک تبدیل شده است.

ایجاد روابط با کسانی که در جامعه کسب و کار خود را انجام شده است.

ایجاد روابط با کسانی که می توانند کار خود را بیشتر.

ایجاد روابط با کسانی که ممکن است وکیل کسب و کار ارائه یا مشاوران و یا مربیان است.

افرادی که با شما NETW ORK کارشناسان خود در زمینه می باشد. آنها می توانند درباره زمینه هایی که تخصص پاسخ، به اشتراک گذاری تجربه کسب و کار و دانش خود را، و ممکن است در برخی از موارد مربیان است. هیچ کس نمی تواند دانید همه این است که در مورد کسب و کار و به توصیه دیگران موارد می تواند بسیار ارزشمند وجود دارد. شبکه در نمایشگاهها انجمن تجارت و کنفرانس شما اجازه می دهد برای دیدار با مدیران از شرکت های دیگر که ممکن است روزی باشد کارفرما یا بتواند به شما برای باز کردن آنها در مورد شنیده توصیه می شود. کسب احترام از کسانی که در جامعه محلی خود را می توانید به پیشنهادات منجر شود زمانی مواضع در دسترس است. همه ما این اصطلاح را شنیده: "این چیزی است که شما را نمی دانم، آن است که شما می دانید که تعداد." ایجاد روابط با اعضای با نفوذ ترین جامعه کسب و کار خود را کلید موفقیت شما است.

شرکای ارجاع افرادی که قادر و مایل به معرف شما ارسال در ازای کمک خود را ارسال تعداد افرادی که به آنها می باشد. آنها را پیدا کنید در یک رویداد شبکه، شما باید به دقت از طریق که بهترین شرکای ارجاع برای شما ممکن است فکر می کردم. شما همچنین باید یک استراتژی برای تبدیل یک جلسه گاه به گاه به یک فرصت برای توسعه روابط دارند. به عنوان یک فرد کسب و کار شما و شرکتی که شما کار می کنند نیازهای برای طیف گسترده ای از محصولات و خدمات است. شبکه یک راه موثر برای ملاقات کسانی که با ارائه این محصولات و خدمات در جامعه محلی خود است. مشتریان شما نیز نیاز به انواع مختلفی از محصولات یا خدمات برای کسب و کار و استفاده شخصی. اگر شما می توانید آنها را به ارائه دهندگان معتبر از این خدمات به طور مستقیم، به شما خواهد شد بیشتر به عنوان یک منبع با ارزش و وفاداری خود را افزایش خواهد شد. نگه داشتن نیازهای مشتری خود را در ذهن شما به عنوان دیدار با دیگران در رویدادهای شبکه، باید به یک عادت شما توسعه بود.

بیشتر این مشاهده به عنوان هدف اصلی از شبکه. برای شناسایی چشم انداز و ایجاد فرصت های فروش، شما باید آماده توصیف کسب و کار خود را و منافع آن را واضح و مختصر باشد. شما همچنین باید آماده به واجد شرایط "مظنون" شود و در صورت لزوم، در حال حاضر خود را منحصر به فرد فروش گزاره. هدف از یک مخاطب شبکه های اولیه است برای بستن یک معامله نیست، آن است که برای ایجاد یک فرصت پیگیری است. شبکه یک راه بسیار موثر ایجاد آگاهی در جامعه کسب و کار شما است. برای بسیاری از راه اندازی شرکت، این تنها شکلی از بازاریابی است که می تواند فراهم است. خوشبختانه، شبکه همچنین می توانید به صورت موثر ترین بازاریابی در دسترس باشد.

متخصصان کسب و کار مشاهده شبکه به عنوان وسیله بازاریابی کسب و کار خود را، اما چشم پوشی از برخی از اهداف دیگری که ممکن است به همان اندازه و یا حتی مهم تر باشد. تاکید بیش از حد بر روی فروش در رویدادهای شبکه می تواند یک احساس منفی را ترک کند. اگر شما می خواهید برای ایجاد یک تاثیر مثبت، مطمئن شوید که بحث بر آنها، نه شما.

چه اهداف و مقاصد شما را برای فعالیت های شبکه های خود را تنظیم کنید؟ که مهمتر هستند؟ چگونه موفقیت خود را می سنجید؟ مانند هر فعالیت کسب و کار دیگر، شما باید شبکه خود را با اهداف و برنامه ای برای رسیدن به آنها نزدیک شود.