resimkoy

آهنگ ها محبوب است که با گفت و گو

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آغاز

رمان های کلاسیک بزرگ، نوع مانند مرد یک خانم موفق، باید یک خط باز به یاد ماندنی است. همان را می توان از آهنگ های محبوب، که در یک عبارت جذاب تکیه به شما در حفظ و گوش دادن است.

در میان شناخته شده ترین از کتاب خواهد بود داستان دو Citie بازدید کنندگان توسط چارلز دیکنز، که آغاز می شود، "بهترین زمان آن بود، آن را بدترین زمان بود." نویسنده بریتانیایی جورج اورول بلافاصله اجازه می دهد تا خوانندگان خود می دانم که چیزی اشتباه است که او شروع می شود مربوط به اینده ۱۹۸۴ با خط، "این یک، روز روشن و سرد در ماه آوریل بود و ساعت زده سیزده".

رمان نویس آمریکایی ویلیام فاکنر استفاده یک تیزر مشابه آغاز صدا و خشم ، که با باز می شود "از طریق حصار، بین فضاهای گل پیچش یا حلقه زنی، من می توانم آنها را ببینید ضربه. " در رمان بعدی اش، با این حال، فاکنر با غیر متعارف، و به طور بالقوه کمتر موثر است، روش شناخته شده به عنوان گفت و گو شروع می شود.

این ریورز ، که در ۱۹۶۲ منتشر شد، با کلمات از پدر بزرگ باز می شود . "این نوع از یک مرد بون Hogganback بود،" پیر مرد می گوید. "آویزان بر روی دیوار، از آن می توانست روی سنگ قبر او، مانند یک پوستر پلیس بوده است."

این ریورز یکی از معدود رمان برای باز کردن با گفت و گو، یک روش این است که همانطور که در آهنگ های محبوب نادر است. در اینجا هشت بازدید که با گفت و گو آغاز شده است.

صرفه جویی در زندگی فرزند من توسط سایمون و گارفانکل

اولین آهنگ از نگهدارنده کتاب این دو آلبوم با یک مادر پریشان گریه، باز می شود "خدا خوب انجام پرش نیست!" به یک مرد جوان نشسته روی طاقچه از یک ساختمان بلند.

من فکر می کنم ما تنها در حال حاضر توسط تامی جیمز اند د شاندلز هستید

در یکی از بسیاری از بازدید خود ، گروه با تمسخر بزرگسالانی که اغلب می گویند، "رفتار کودکان" زمانی که نوجوانان موفق به دریافت تنهایی با هم آغاز می شود.

فقط یک احمق می گویند که توسط پولادین دن

دونالد Fagen و والتر بکر مسخره خیال باف بی فایده که در این ترانه که می بندد اولین آلبوم خود را "جهان یکی از سالاد و خورشید تبدیل به" معتقد است، آیا می توانم یک هیجان از خرید نیست.

او گفت: او گفت: توسط بیتلز

این تکه های کلاسیک از سنگ روانگردان از هفت تیر باز می شود با جان لنون گفتن شنوندگان خود را که او ادعا کرد که "من می دانم چه آن را مانند مرده است. "

فرار سرگردان توسط باب دیلن

" مرا ببخش در ضعف من "سازمان بهداشت است تی مرد در دادگاه می گوید برای باز کردن این داستان مضحک از جان وسلی هاردینگ ، در پایان که صاعقه را به دادگاه اجازه می دهد تا او را به فرار کنند.

One By One های همه روز توسط تنیس

راک مستقل در یک بیت از موسیقی کشور برای این آهنگ از سعی کنید دست خود آه معکوس جهانی ، که با پدر بزرگ گفت آغاز می شود، "پرونده، لم . "

خدا (قسمت اول) توسط ایان هانتر

" من قصد دارم به لگد زدن الاغ خود را به دلیل همه شما باید انجام دهید این است بپرسید، بپرسید، بپرسید، "است چه عالی بودن می گوید به هنرمند در این مسیر بسته شدن از همه آمریکایی پسر بیگانه .

که او چه توسط The Smiths سعید

موریسی گوش را با دقت و بخواند خط، در این ضربه از گوشت قتل «چرا کسی نیست متوجه شدم که من مرده ام و تصمیم گرفت به من دفن، خدا می داند من آماده ام.»