resimkoy

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!(۷تصویر)

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

آنجلینا جولی که این روزها بدون برد پیت در مراسم ها حضور می یابد در جشنواره تورنتو به همراه فرخانومدانش دیده انجام گرفت.

کم کم باید چشم بیننده ها به دیدن آنجلینا جولی تنها و بدون برد پیت عادت کند مانند آنجلینای بدون بِرد در جشنواره فیلم تورنتو!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی گیمگر و کارگردان ۴۲ ساله آمریکایی،برای نمایش فیلم جدیدش در جشنواره فیلم تورنتو با فرخانومدانش حضور یافت! به نقل مجله اینترنتی resimkoy ، در تعداد سال گذشته در چنین مراسم هایی معمولا برد پیت ۵۳ ساله همسر سابق آنجلینا او را همراهی می کـــرد اما بعد از جدایی پر سر و صدای این زوج هالیوودی،این بار ۵ فرخانومد مشترک این زوج، آنجلینا جولی را همراهی کـــردند!

در تصویر های منتشر انجام گرفته از جشنواره فیلم تورنتو، آنجلینا جولی در همه صحنه ها به همراه ۵ فرخانومد خودش هست اما چیزی که خیلی مشخص هست حضور نداشتن برد پیت هست! به صورت حتم برد پیت هم به خاطر نمایش فیلم هایی که گیم کـــرده هست در این مراسم حضور دارد اما نه در کنار آنجلینا جولی و در روزی که او در فرش قرمز بود!

به صورت حتم علاوه بر حضور نداشتن برد پیت، تتو های آنجلینا جولی هم جلب توجه می کـــرد!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی در حال امضا کـــردن برای طرفدارانش

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی در حال امضا کـــردن برای طرفدارانش

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی به همراه فرخانومدانش،به صورت حتم مدوکس ۱۶ ساله در این مراسم حضور نداشت!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی به همراه فرخانومدانش،به صورت حتم مدوکس ۱۶ ساله در این مراسم حضور نداشت!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی و فرخانومدانش

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

آنجلینا جولی به همراه فرخانومدانش در جنشواره فیلم تورنتو،به صورت حتم مدوکس ۱۶ ساله در این مراسم حضور نداشت!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

.در تصویر ها منتشر انجام گرفته آنجلینا با همه فرخانومدانش حضور دارد به جز Maddox 16 ساله که در این جشنواره حضور نداشت!فیلم جدید آنجلینا جولی در مقام کارگردانی یک انیمیشن به نام Breadwinner هست که به تلاش یک دختر افغان در خانومدگی می پردازد.

تصویر زیر مربوط به جشنواره فیلم تورنتو در سال ۲۰۱۴ هست، زمانی که برد پیت و آنجلینا جولی از هم جدا نانجام گرفته بودند!

آنجلینا جولی با همه فرخانومدانش به جز برد پیت!

تهیه و ترجمه مجله اینترنتی resimkoy