resimkoy

آموزش نحوه استفاده از ظرف برای جستجو نشان

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

با نحوه جستجو نشان می دهد با ظرف. من در اینجا به توضیح برخی از مراحل برای جستجو نشان با استفاده از کنترل از راه دور. این راهنمایی برای گیرنده با کنترل منوی استاندارد نسخه های دیگر در دسترس هستند.

برای دیدن آنچه که در حال آمدن است در کانال های دیگر را فشار دهید بالا و پایین ARROW در حالی که مرور بنر باز است.

 1. هنگام تماشای یک برنامه، فهرست [رافشاردهید
 2. با استفاده از فلش بالا و پایین به فهرست برنامه های فعلی و راست ARROW به فهرست برنامه های آینده است.
 3. را فشار دهید

هنگامی که یک برنامه در حال حاضر انتخاب شده است، گیرنده لحن به آن کانال. اگر یک برنامه آینده انتخاب شده است، روی صفحه نمایش تایمر درست نمایش داده خواهد شد. اگر گیرنده یک DVR است که راه اندازی برنامه برای رویدادهای رسد ظاهر خواهد شد.

با استفاده از جستجو برای پیدا کردن برنامه

یافتن برنامه به تماشای با استفاده از قابلیت جستجو از گیرنده. این قابلیت به کانال های جستجو، از جمله بیش از حد هوا کانال (اگر یک آنتن بیش از حد هوا به گیرنده متصل)، و پیدا کردن برنامه های که مطابقت کلمات کلیدی که وارد شده است.

با استفاده از قابلیت جستجو

 1. # را فشار دهید برای جستجو
 2. جستجو – را وارد کنید ضوابط جستجو و جستجو را انتخاب کنید
 3. نماد یک برنامه را از لیست نتایج
 4. را فشار دهید انتخاب

جستجو برای حوادث با استفاده از یکی از دو روش

 1. انتخاب کنید عنوان به جستجو برای کلمات است که در عنوان یک برنامه ظاهر می شود.
 2. اطلاعات را انتخاب کنید برای جستجوی کلمات که در شرح برنامه یا عنوان است.

کلمه جستجو (بازدید کنندگان) در ضوابط جستجو درست را وارد کنید در یکی از دو راه :

 1. با استفاده از صفحه کلید روی صفحه
 2. با استفاده از حروف در پد شماره.

اگر برنامه ای است که در حال حاضر انتخاب شده است، آهنگ گیرنده به آن برنامه است. اگر یک برنامه آینده انتخاب شده است، صفحه نمایش تایمر درست نمایش داده خواهد شد. اگر گیرنده یک DVR است که راه اندازی یک برنامه برای رویدادهای رسد ظاهر خواهد شد.

با استفاده از تاریخچه جستجو

در حالی که جستجو برای برنامه یا اطلاعات دیگر، گیرنده خود را ایجاد تاریخ. استفاده از تاریخچه جستجو را دوباره جستجو برنامه نویسی به جای تایپ کردن اطلاعات در دوباره

توجه: استفاده از ویرایش و یا حذف گزینه هایی برای تغییر و یا حذف کلمات کلیدی جستجو

 1. # را فشار دهید به جستجو
 2. تاریخچه [راانتخابکنید
 3. را انتخاب کنید آیتم از لیست
 4. جستجو را انتخاب کنید

پیدا کردن برنامه های تم آن

فهرست و برنامه را انتخاب کنید با موضوع از مطالب خود را، برای مثال، فقط به فیلم و یا فقط ورزش است. به سرعت لیست برنامه های مبتنی بر آن موضوع، و برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید. این قابلیت همچنین دسته بندی برنامه بیش از کانال های هوا (اگر یک آنتن بیش از حد هوا به گیرنده متصل است.

 1. مطبوعات چپ ARROW (تم)
 2. انتخاب یک دسته تم
 3. نماد یک برنامه را از لیست و مطبوعات SELECT

اگر برنامه ای است که در حال حاضر انتخاب شده است، آهنگ گیرنده به آن برنامه است. اگر یک برنامه آینده انتخاب شده است، صفحه نمایش تایمر درست نمایش داده خواهد شد. اگر گیرنده یک DVR است که راه اندازی یک برنامه برای رویدادهای رسد ظاهر خواهد شد.

نکات بیشتر

 • INFO را فشار دهید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه شما برجسته شده است.
 • را فشار دهید مشاهده TV LIVE به لغو تقریبا هر صفحه و بازگشت به تماشای تلویزیون.
 • رو به جلو ۲۴ ساعت (و سپس به عقب) در یک زمان در راهنمای برنامه پرش با فشار دادن SKIP FWD (جست و خیز پشت) دکمه بر روی کنترل از راه دور.

من امیدوارم که همه چیز در اینجا به دست امروز کمک خواهد کرد که تجربه فعلی یا آینده خود را لذت بخش تر.