resimkoy

آموزش الکترونیک – یک تجربه یادگیری ناقص

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

فضای مجازی است محل برگزاری بسیاری انجام کارها در زندگی واقعی است. است چت آنلاین، که در آن ما را ملاقات کرد و خوش آمد می گوید با دوستان قدیمی، نام e-Bay که در آن ما می توانیم برای اقلام ما می خواهیم و برای فیلم های ما، موسیقی، و دیگر نیازهای سرگرمی جریان وجود دارد خرید وجود دارد. به عنوان فعالیت های زندگی روزمره بیشتر در اینترنت ارائه می گردد، بیشتر مردم وقت خود را صرف گشت و گذار خالص نسبت به انجام فعالیت های اجتماعی واقعی است.

آموزش و پرورش است همچنین محل برگزاری در شبکه جهانی وب یافت می شود. آموزش الکترونیک یک فن آوری های پیشرفته یادگیری جدید و یا به ساده سیستم آموزش آنلاین است. این نیز گاهی اوقات به عنوان یادگیری مبتنی بر کامپیوتر که در آن دانش آموزان درس خود را از طریق یک برنامه شبیه سازی محیط یادگیری مطالعه اشاره شده است. در برخی موارد، یک مربی کلی دانش آموزان و کارآموزان از طریق اتصال به وب را می آموزد. این سیستم آموزش آنلاین ارائه می دهد دوره های مختلف از قبیل: مدیریت کسب و کار، مراقبت های بهداشتی و دیگر دوره های حرفه ای است. در این کلاس درس یادگیری شبیه سازی شده یا مجازی، دانش آموزان و چهره به چهره ملاقات و نه شخصا با مربی خود و دانشجویان هم تداخل می کنند. از آنجا که این سیستم یادگیری دانش آموزان از راه دور می آموزد از فعالیت های مدرسه در زندگی واقعی با تعامل اجتماعی، بسیاری از درخواست این چیزی است که می گذارد پیش رو برای نظام آموزش و پرورش ما؟

با توجه به تحقیقات اجتماعی، E.Q. یا هوش هیجانی به عنوان حیاتی به عنوان I.Q. است در انجام به خوبی در محل کار و زندگی روزمره. با بسیاری از دانشجویان تشویق سیستم آموزش آنلاین، بسیاری از می پرسند: "این سیستم قادر به تولید نیروی کار حرفه ای می شود؟" وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده از تایید می کند که دانش آموزانی که در زمان یادگیری آنلاین بهتر از کسانی که دانش آموزان در مدارس انجام دهد. با این حال با دوره مرتبط بهداشتی که در آن ارزش مانند مراقبت، محبت، و مهمان نوازی از جوهر هستند، چگونه می توانید یک برنامه کامپیوتری شبیه سازی شده آموزش این به دانش آموزان آنلاین؟

نسل قدیمی تر معتقد است که روش های سنتی هنوز هم بهترین که آن را به آموزش نسل جوان است. آنها اعتقاد دارند که برنامه های کامپیوتری قادر به تدریس ارزش به دانش آموزان آنلاین، عمدتا به دلیل چند کامپیوتر ممکن است دانش گسترده ذخیره شده، آن را ندارد، از چه که ما انسان ها عبارتند از: احساسات. تجربه زندگی واقعی گفته می شود بهترین معلم، تجربه به انجام کاری است که آیا یک تلاش موفق یا شکست خورده بود، آن را هنوز هم درس های ارزشمند به کسانی که آن را تجربه می آموزد

تعاملات انسانی مانند: ایجاد حلقه دوستان، رابطه دانشجو معلم، رفاقت و پیوند با اقوام هستند که چه چیزی باعث موفقیت آمیز حرفه ای است. تعامل با افراد مختلف از تمام جنبه های زندگی کمک می کند تا دانش آموزان با همکار، زیردستان، مشتریان، مشتریان، مافوق خود و همه نوع از مردم آنها را ملاقات خواهد یک بار آنها را حرفه ای به عنوان جوان شهری کار می کند. هیچ مقدار از ساعت صرف در مقابل صفحه نمایش کامپیوتر قادر به جایگزین تعامل واقعی انسان خواهد بود، بنابراین هنوز هم بسیاری از تردید در مورد سیستم آموزش آنلاین، به خصوص نسل های قدیمی تر.

آموزش درس های زندگی می تواند تنها دست اگر یکی آن را تجربه، هیچ مقدار از آموزش سفت و سخت می تواند یک فرد برای چه زندگی را ارائه اگر آن فرد هرگز زندگی و تجربه زندگی در دست اول تجربه است آماده کند. با این حال ما می توانید از تکنولوژی را انکار نمی کند چرا که این تنها راه برای رفتن است. شاید آن خیلی زود می گویند که سیستم آموزش آنلاین می توانید مقادیر در برنامه های آموزش شبیه سازی آن ترکیب است، شاید آن را تنها یک موضوع از زمان تا زمانی که کلاس درس مجازی به طور کامل می توانید با زبان آموزان خود ارتباط برقرار کند. می توان گفت که آموزش الکترونیک کار در حال پیشرفت در آموزش و تولید حرفه ای مسئول اجتماعی است.