resimkoy

آتش و آب های رایگان – اکثر دست کم گرفته انجام گرفته گروه تا به حال

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

پس از در سال ۱۹۶۹ دو آلبوم نخست خود، رایگان در لندن در سال ۱۹۷۰ وارد تریدنت هستودیو برای ضبط آنچه که تبدیل به آلبوم دستیابی به موفقیت هست. با تشکر از بی انتها تک 'همه در حال حاضر'، آتش و آب شماره ۲ در انگلستان و ۱۷ در ایالات متحده هست. این موفقیت آنها را به یک نقطه در ۱۹۷۰ جزیره جشنواره موجود خانومده فرود آمد و آنها را رو به ستاره انجام گرفتن.

در حالی که همه حق در حال حاضر "ممکن هست برجسته تک، آلبوم به عنوان یک کل آنها را در بالا بلوز هستاندارد 'افزایش سبک راک. این یک گروه آسوده با فضا و با یکدیگر هست. این آلبوم آرام و به عقب گذاشته هست و هیچ overplaying توسط هر کسی وجود دارد. اگر شما مقایسه رایگان به لد زپلین به عنوان مثال، شما در عدم پر درام، ژیمنهستیک آوازی متوجه خواهید انجام گرفت و نشان دادن licks گیتار. هر موزیک یک درس در تعامل و ظرافت هست. به نحوی که این گروه با هم کار کنند افزایش از مجموعه ای از قطعات هست و آن همه پایین می آید به سادگی.

برای کل آلبوم سیمون کیرک به سادگی میسازد شیار با اقتدار و هنگامی که او را پر کنید آن را تقریبا به طور انحصاری یادداشت و یا یادداشت های سه ماهه هشتم. هیچ چیز غیر ضروری وجود دارد، آن را فقط قدرتمند و کم هست. حتی در انفرادی درام خود را در پایان از آتش و آب، عنوان موزیک او حاضر به نشان دادن خاموش.

خواننده پل راجرز والا هستند. او نیازی به هستخدام ندبه Vibrato و یا آواز خواندن یادداشت زیاد از حد لازم می باانجام گرفت. مجدد آن را ساده و با روح، شاید آشکار ترین بر روی 'آیا بگو تو عشق من. از لحاظ لیریک موزیک شخصی و صمیمی، عمیقا از بلوز ریشه هستند.

تکنوازی سنتی باس معمولا توسط بقیه گروه مشخص انجام گرفته اند توقف، و اجازه دادن به نواخانومده بیس نشان می دهد از licks او در حال حاضر که او در نهایت شنیده می شود. این مورد در این مکان هر تعداد نه. گوش دادن به جناب آقا بزرگ و بررسی کنید که چگونه Kossoff و کیرک خستگی ناپذیر ترش کـــردن شیار در حالی که اندی فریزر نقش برخی از به funkiest و ملودیک ترین باس گیم تا به حال، به تدریج ایجاد تنش برای او به رها کـــردن به اکتاو پایین تر فقط به عنوان گروه به عنوان یک کل رسیدن به اوج. این یک نبرد تکمیل از تنش و قطعنامه ای که ما را رضایت را به کر هست.

رایگان هست هستفاده موثر از فضا و خویشتن داری هست بهتر از در کار گیتار پل Kossoff نشان داده انجام گرفته هست. تکنوازی او پراکنده و ملودیک هستند، و کار وتری خود جالب و قدرتمند هست. که تنها نواخانومده گیتار او را پر می کند تا فضای با هستفاده از فواصل گسترده ای در voicings وتر خود و یا با اضافه کـــردن یک پنجم اضافی را به آکورد قدرت خود، گاهی اوقات هر دو پایین تر و بالاتر هست. او همچنین باعث می شود هستفاده موثر از رشته های باز. هنگامی که او را به یک انفرادی می رود، اندی فریزر پرید و کمک می کند تا برای پر کـــردن فقط به اندازه کافی از این فضای جدید پیدا انجام گرفته به Kossoff آزادی به گیم با یک پراکندگی به ندرت در میان نواخانومدگان گیتار راک یافت.

در نتیجه از همه این که صدا رایگان مانند زیاد از فقط یک گروه سه نفره گیتار هستاندارد به علاوه خواننده هست. آنها به طور مداوم با تعامل و حمایت از یکدیگر، هرگز در راه هست. همه چیز با هم در راه هست که نشان می دهد یک راه بلوغ که برای سن آنها در زمان ضبط بافته انجام گرفته هست. رایگان یک گروه تکمیلا رایگان از لقب هستند. موسیقی آنها خالص، روح و هیجان انگیز هست. در آلبوم بعد صدای خود را تبدیل انجام گرفت پیانو افزایش منجر به عنوان عادت به مواد مخدر Kossoff کـــردم در راه هست، اما آتش و آب صدای رایگان در اوج خود، که در آن همه چیز را به محل کلیک هست. اگر شما می خواهید به یادگیری نحوه ی به گیم در یک گروه، گوش دادن به این آلبوم.